ഇസബെല്ല 2 [Kamukan]

Posted by

ഇസബെല്ല 2

Isabella Part 2 | Author : Kamukan

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

സ്കാർഫ് കെട്ടിയ അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് കണ്ട ഇസബെല്ല അല്ല ഇത്‌ വളരെ സുന്ദരി ആയിട്ടു ഉണ്ട് .

തുടരുന്നു,

എന്താ ഭംഗി അവളെ കാണാൻ അപ്സരസ്സ്നെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ.ഞാൻ അവൾ തന്നെ നോക്കി നിന്ന പോയി.

അവളുടെ ചുവന്ന സാരിയിൽ അവളുടെ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം അതിൽ ഉണ്ടാരുന്നു.

അവൾ എന്റെ അടുത്ത വന്നു വിരൽ ഞടിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ആ മായ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നത്.

: നീ എന്താ പുതിയത് എന്തോ കണ്ടത് പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നെ ഇത്‌ ഞാനാ ഇസബെല്ല.

: പെട്ടന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിൽ ആയി ഇല്ലാ എന്ന് കള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുക്ക് അല്ലെ അറിയു ഏതു ഇരുട്ടതും കണ്ടാലും എനിക്ക് ഇ ഇസബെല്ലയെ തിരിച്ചു അറിയാൻ പറ്റും എന്ന്.

: ചേച്ചി പറഞ്ഞാരുന്നു നിന്നെ വിടാം എന്ന്. നീ വരുവോ ഇല്ലെല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൌട്ട് ഉണ്ടാരുന്നു. അതാ നിന്നെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ തന്നെ വന്നത്.

: എന്താ ശെരിക്കും സംഭവിച്ചത് മമ്മി പറഞ്ഞു എന്തോ കള്ളന്മാർ വന്നോ മറ്റും എന്തോ.

: അത് എല്ലാം നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടു സംസാരിക്കാം. വാ നല്ല മഞ്ഞാ.

: എന്നിട്ട് അന്നോ ഇ സാരിയും ചുറ്റി വന്നത്.

: അത് പിന്നെ ഡാ ഇന്ന് പാൽ സൊസൈറ്റി പോവണ്ടാരുന്നു.

പാൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തം എനിക്ക് പാൽഉഴുക്കാൻ അവിടെ ആൾ ഉണ്ടെല്ലോ നമ്മുടെ ശില്പ.

തത്കാലം അത് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ സ്കൂട്ടർ യിൽകേറി.

അവളുടെ പിന്ഭാഗം ആ സീറ്റിൽ അമറന്നപ്പോൾ എന്റെ സർ യെ എന്റെ കുണ്ണ സഡകൊടിഞ്ഞു എഴുനേറ്റു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *