ചാന്ദ്നീ ടൈലേർസ് [ഗീതാ മേനോൻ]

ചാന്ദ്നീ ടൈലേർസ് Chandni Tailors | Author : Geetha Menon ആമുഖം ഞാൻ ഗീതാ മേനോൻ, 35 വയസ്സ്, ഹൈ-സൊസൈറ്റിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, ഞാൻ മോഡേണല്ല. ബ്യൂട്ടിപാർലറും, പട്ടിയുമൊക്കെ എനിക്ക് അലർജിയാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് സുധീഷ് മേനോൻ ഒരു വലിയ ബിസ്സിനസ്സുകാരനാണ്. എന്നെക്കാണാൻ ഏകദേശം തമിഴ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയാറ്. ചേട്ടന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് തേങ്ങ പൊതിക്കുമ്പോൾ എൻറ ആദ്യാദ്യം ഞാൻ ചേട്ടന് ” രേഷ്മയായിരുന്നു, ‘ ഒരു കുട്ടിയായപ്പോൾ ഞാൻ “രംഭയായി, ‘ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടിയായതിന് […]

Continue reading