ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 3 [Smitha]

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 3 Da Vinciyude Maharahasyam Part 3 | Author : Smitha Previous Parts   ഒരു മൈലിനപ്പുറം, ഓപ്പസ് ദേയിയുടെ ആഢംബര വസതിയായ റ്യു ലാ ബ്രൂയർ നിന്നിരുന്നു. അതിന്റെ കവാടത്തിനു നേരെ കറുത്ത പുരോഹിത – ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഭീമാകാരനായ സൈലസ് ഏന്തിവലിഞ്ഞ് നടന്നു. തന്റെ വലത് തുടയിൽ ആണികൾ തറച്ച വീതിയുള്ള ഒരു തുകൽ ബെൽറ്റ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ‘സിലീസ്’ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓപ്പസ് […]

Continue reading

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 2 [Smitha]

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 2 Da Vinciyude Maharahasyam Part 2 | Author : Smitha Previous Part     റോബർട്ട് ലാങ്ഡൺ സാവധാനം ഉറക്കമുണർന്നു. ഇരുട്ടിൽ ടെലിഫോൺ മണിയൊച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീർത്തും അപരിചിതമായ ശബ്ദം. ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് അയാൾ ബെഡ് ലാമ്പ് ഓൺ ചെയ്തു. മിഴി ചിമ്മി നോക്കിയപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിലപിടിച്ച ഫർണിച്ചറുകൾ കണ്ടു. മാസ്റ്റർ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഫ്രസ്ക്കോയാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ചുവരുകൾ. വലിയ മഹാഗണിയിൽ പണിത കട്ടിലിൽ താൻ കിടക്കുന്നു. “ഞാൻ എവിടെയാണ്?” […]

Continue reading

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 4 [Smitha]

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 4 Da Vinciyude Maharahasyam Part 4 | Author : Smitha | Previous Parts ഡി. സി. പി. ജെയുടെ വാഹനമോടിച്ചയാൾ പറഞ്ഞതെത്ര ശരിയാണ്. ലാങ്‌ഡൻ  ഓർത്തു. കലികയറിയ ഒരു കാളയെപ്പോലെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബേസു ഫാഷിന്റെ ചലനങ്ങൾ. അയാളുടെ വീതികൂടിയ തോളുകൾ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും അനങ്ങുകയും കീഴ്ത്താടി നെഞ്ചിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് കുത്തിചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ മാർബിൾ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ സ്ഫടിക പിരമിഡിന്റെ താഴെയുള്ള ലോബിയിലേക്ക്  ലാങ്‌ഡൻ അയാളെ പിന്തുടർന്നു. താഴേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടെ, […]

Continue reading

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 1 [Smitha]

ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം 1 Da Vinciyude Maharahasyam Part 1 | Author : Smitha   സാഹസികതയോ അഹങ്കാരമോ ആണ്. ലോകം പ്രശംസ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു മഹാസാഹിത്യസൃഷ്ടിയെ ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ടുമാത്രം. എത്ര മാത്രം വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. സമർപ്പിക്കുന്നു . ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ “ഡാവിഞ്ചി കോഡി” ന്റെ വിവർത്തനം. “ഡാവിഞ്ചിയുടെ മഹാരഹസ്യം” ************************************************************************************************ കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മിക്കാൻ…. ദ പ്രയറി ഓഫ് സീയോൻ. ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ [1099 ] […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 29 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 29 CoBra Hillsile Nidhi Part 29 | Author :  SmiTha   click here for all parts   കൊട്ടാരക്കെട്ടുകള്‍ക്കിടയിലെ വിശാലമായ നടുത്തളത്തിലായിരുന്നു യജ്ഞമണ്ഡപമൊരുക്കിയിരുന്നത്. മുമ്പ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമങ്ങളുടെ രംഗഭൂമിയും അത് തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെയാണ് രാഹുല്‍ ദിവ്യയെ യോഗധ്യാനം പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. യാഗത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസമായിരുന്നു അത്. രാജശേഖര വര്‍മ്മയുടെ കൊട്ടാരത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന മഹാമൃത്യുന്ജയയാഗം ഇതിനോടകം മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. അതിന്‍റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും അപഗ്രഥിക്കപ്പെട്ടു. സാംസ്ക്കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരുടെ […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 28 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 28 CoBra Hillsile Nidhi Part 28 | Author :  SmiTha   click here for all parts താന്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ ചിത്രവും നരിമറ്റം മാത്തച്ചനു മനസ്സിലായി. വിമല്‍ തന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവന്‍റെ കണ്ണുകളില്‍ കത്തിനിന്ന ക്രൂരതയുടെ തീച്ചൂട് ആ തണുപ്പിലും അയാള്‍ ഓര്‍ത്തു. വിമലിന്റെ മുമ്പില്‍ വെച്ചാണ് താന്‍ അവന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. അവന്‍ ആദ്യമായി കൊലപാതകിയാവുന്നത് തന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. കൊലപാതകിയുടെ […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 27 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 27 CoBra Hillsile Nidhi Part 27 | Author :  SmiTha   click here for all parts bntä Unkhw knf`pw tfKÀ fmSyp kÀ¤ohpw tN^a¯ns`¯n. knf lm´nbp^s¯¯n. ^mKtlO^ kÀ½s]¡*p. Sm³ kntWmUv Bs\¶v hz]w b^nI]s¸Xp¯n. `anSm tftWm³s_ SWnbNÀ¸m]n^p¶p knfÂ. A¡m^\w sNm*v ^mKtlO^kÀ½]psX fWÊn hwl]¯n³s_ sWÃnXtbm`pfp*m]nÃ. knkmiw Njn¨Sn³s_ BUys¯ fmhw Ss¶ A½]psX eÀ¯mkv Aks^ Dtb£n¨v fsäm^p hv{So]psX […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 26 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 26 CoBra Hillsile Nidhi Part 26 | Author :  SmiTha   click here for all parts H^PvWn hfp{U¯n bSn¨ {bSoSn]m]n^p¶p Unky¡v. A{bSo£nSkpw AknlzhWo]kpfm] B kmÀ¯¡v fp¼n S³s_ hpir¯p¡apw hvSwen¨ptbmNp¶Sv AkÄ N*p. Wnfng§Ä NjnªptbmsN, BUys¯ hvSweWmkØ fm_n Unky]psX fpOw UrZfmNp¶Sv FÃmk^pw N*p. “”K]Nrgv\³ b_]q,”” AkapsX hz^¯ns` £{Sn] ko^yw AkÀ tN«p. “”bns¶ B^m A]mÄ? F³s_ […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 25 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 25 CoBra Hillsile Nidhi Part 25 | Author :  SmiTha   click here for all parts Wm`©v tXmÀ¨pNapsX {bNml¯n K]Nrgv\sâ AW¡fä l^o^w AkÀ¡v fp¼n NnX¶p. “”””io]ohv sZZv!” tXmfn f{´n¨p. Ak³ INnSfm] emkt¯msX fpOfp]À¯n Nq«pNms^ tWm¡n. ^mip K]Nrgv\sâ l^o^¯nWv fp¼n NpWnªn^p¶p. ssN¯*]n bnXn¨v WmZnfnXn¸v b^ntlmVn¨p. bns¶ NpWnªv sW©n sIkn tIÀ¯p. N®pNaX¨v lzmhfnÃmsS NnX¡p¶ K]Nrgv\sâ […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 23 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 23 CoBra Hillsile Nidhi Part 23 | Author :  SmiTha   click here for all parts Pm]{Sn tUkn]pw ^mKtlO^kÀ½]pw BÝ^ye^nS^m]n Wn¡pt¼mÄ ^mKtlO^ kÀ½ kntWmUnsW]pw ^mip`nsW]pw hfobn¨p. At±iw kntWmUn³s_ tSman bnXn¨p. “”CkWm\v Untky, Wn³s_ tKygvY³,”” At±iw b_ªp. “”CSv tfmÄsX A¦naà htimU^Wm\v,”” Unky]psX]pw Pm]{SntUkn]ptX]pw BÝ^yw bqÀ®fm]n. Unky bpSn] H^msa¡m\p¶tbms` kntWmUnsW tWm¡n. Sm³ GSv ^oSn]n`m\v hzoN^n¡s¸XpNs]¶pÅ […]

Continue reading