ആന്റി 4 [®൦¥]

Posted by

ആന്റി 4

Aunty Part 4 | Author : Roy | Previous Part

കാബിനിലേക്ക് കടന്ന് വന്ന ആളെ കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി.

,, നിങ്ങൾ

ˇ

,, ഞാൻ ജോളി, ജോളി ഫിലിപ്പ്

,, ഫിലിപ്‌സ് കമ്പനിയുടെ

,, അതേ owner

,, എന്താ ഇവിടെ

,, ഞങ്ങൾ ഒരു buisness സംസാരിച്ചിരുന്നു

,, അതിന് താൽപ്പര്യം ഇല്ല എന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞത് അല്ലെ

,, പ്ളീസ് അങ്ങനെ പറയരുത്

,, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ

,, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം അല്ലെ

,, നമ്മൾ ഒരു പൈസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ആണെന്കെകിൽ നോക്കാം

,, അത്ര വലിയ തുകയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാഭവും കിട്ടില്ല.

,, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നമ്മൾക്കും ഒന്നും കിട്ടില്ല

,, പ്ളീസ് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം

,, എന്ത് ചെയ്യാൻ പണം തരേണ്ട സ്ഥലത്തു പണം തന്നെ വേണം.

,, എന്റെ ശരീരം തന്നാൽ

,, എഴുന്നേക്ക്

,, എന്താ

,, എഴുന്നേൽക്കാൻ, നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് പെണ്ണിന്റെ ശരീരം മോഹിച്ചു വിട്ട് വീഴ്ച്ച ചെയ്യും എന്നോ

,, പ്ളീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ല ശാലു associates വഴി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഡീൽ കിട്ടില്ല.

,, നിങ്ങൾ പോണം താൽപ്പര്യം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞില്ലേ

,, ഓകെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു. ഇത് എന്റെ കാർഡ് ആണ് ആലോചിച്ചു വിളിക്ക്

,, അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ പോണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.