ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 8 [Kamukan] [Climax]

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 9 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 9 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]   പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക   ഇത് ദിവ്യയുടെ യും ദേവന്റെയും കഥ ആണ് അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ   കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക് ഒരാൾ വന്നു ആയാൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളതിനാൽ ആരാ എന്ന് മനസ്സിൽ ആക്കുന്നില്ലാ.   […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 7 [Kamukan]

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 7 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 7 | Author : Kamukan [ Previous Parts ] പഴയ  ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്കഷെ   ഞാൻ   പോലും  അറിയാതെ   എന്റെ  കണ്ണിൽ   നിന്നും  നീർത്തുള്ളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ………. തുടരുന്നു  വായിക്കുക, ഞാൻ   തിരിച്ചു  അറിഞ്ഞു  ഞാനും   അവളെ    സ്നേഹിക്കാൻ  തുടങ്ങി   […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 10 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 10 💘 Olichottam Part 10 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് താമസിച്ചു. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര നന്നായി എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതി തീർത്തത് അതിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തായാലും കാണുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും തുടർന്നും തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 9 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 9 💘 Olichottam Part 9 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എഴുതുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് തുടർന്നെഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങാണ് മെയിൽ ഹൈലൈറ്റ് അതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനുകൾ ഇല്ല. അടുത്ത ഭാഗം ആരംഭിക്കുക ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കണ്ട് മുട്ടാം. സസ്നേഹം 🄺🄰🅅🄸🄽 🄿 🅂 ദൂരേ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 8 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 8 💘 Olichottam Part 8 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part     എന്റെ ഈ കൊച്ചു കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വായനക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുന്തണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാകുന്ന Like ❤️ ഉം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ KAVIN P S 💗   പിന്നെയും ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം […]

Continue reading