മമ്മിയുടെ സമൂസ 3 [കമ്പർ]

Posted by

മമ്മിയുടെ സമൂസ 2

Mammiyude Samoosa Part 2 | Author : Kamber

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

ശാന്തിഅക്കമമ്മീടെ പൂറ്പൊളിച്ച്നക്കുന്നത് വികാര വിക്ഷോഭത്തോടെമാത്രമേഅച്ചുവിന് കണ്ടു നില്കാൻ ആയുള്ളൂ

 

മമ്മിയുടെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കണക്കുള്ളപൂറകംകണ്ട അച്ചുവിന്റെ കുണ്ണകുലച്ച് വടി പോലെ നിന്നു

 

വികാരത്തിന്റെഗിരിശൃംഗമേറിയ മമ്മിപുളയുന്നുണ്ട്…

 

“ഹൂ… എന്ത് സുഖമാ പെണ്ണേ… അരമുണ്ടോ പൂറിനിന്റെ നാക്കിന്.. ?… ഹോ…. ആഹ്… വന്ന് പെണ്ണേ…. നക്കി എടുത്തോ… ”

തോഴിയുടെ വായിൽപൂർ തേൻ ചുരത്തിയതിന്റെനാണക്കേടിൽ മമ്മിചിണുങ്ങി….

 

താങ്ങാവുന്നതിലുംഅപ്പുറമായിരുന്നു…, അച്ചുവിന്… വികാരത്തള്ളിച്ചയിൽ മമ്മിയുടെ ഇളകിയാട്ടംകണ്ടിട്ട് തന്നെ പിടി വിട്ട് പോകുമോഎന്ന്അച്ചു ശങ്കിച്ചു

 

പെട്ടെന്നാണ്അച്ചു തുമ്മിയത്…. തുമ്മൽ അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്തോറുംകാഠിന്യവുംകൂടുതൽ ആയി…

 

” ആരാ…. ആരാ… ?”

വെപ്രാളത്തോടെ മമ്മി അന്വേഷിച്ചു…

 

പക്ഷേറൂമിൽവെട്ടം പരക്കും മുമ്പേഅച്ചുറൂമിൽഎത്തിയിരുന്നു…

 

“””””””””””””””””

പേടിച്ചുവിറച്ചു അച്ചു റൂമിൽ കേറി അഞ്ചുമിനിറ്റ്ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല…., മമ്മികാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ എന്നോണം അച്ചുവിന്റെറൂമിൽ എത്തി…

 

” എന്നെ കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ടതായി തോന്നുമോ… ?”

എന്ന പോലെ മമ്മിയുടെ മുഖഭാവംകണ്ട്അച്ചുവിന് ഉള്ളിൽചിരിപൊട്ടി…

 

“ആരാടാ…. തുമ്മിയത്…?”

കള്ളത്തരം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി മമ്മി ചോദിച്ചു

 

” ഞാനാ…”

പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തപോലെ കൂളായി അച്ചുപറഞ്ഞു…

 

“നീയെന്താ…. ഈസമയം അവിടെ… ?”

സംശയത്തോടെമമ്മിവ്യക്തതവരുത്താൻചോദിച്ചു..

 

“പരവേശം കൊണ്ട്ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുംവെള്ളം എടുത്ത്കുടിക്കാൻ പോയതാ…. മമ്മിഎന്താ… ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നോ…. ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *