നന്ദുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ 4 [ജയശ്രീ]

Posted by

നന്ദുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ 4

Nanduvinte Ormakal Part 4 | Author : Jayasree

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies

 

– Shawshank

redemption

 

 

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം ഞെട്ടിയ രമ്യ.. അഴിച്ചിട്ട മാക്സി എടുത്തു ധരിക്കുന്നു.

 

 

രമ്യ : എടീ…. എഴുന്നേൽക്ക് ശാരു… ശാരു….. എടി പോത്തെ

 

ശരണ്യ : ഞാൻ കുറച്ചു കൂടി ഉറങ്ങട്ടെ… നീ ഒന്ന് പോയെ….

 

രശ്മി : ഉവ്വ… അമ്മേടെ പുന്നാര മോള് എഴുന്നേറ്റ് വന്നെ… വാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഒന്നും കഴിച്ചിലല്ലോ

 

ശരണ്യ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്ക പിച്ചിൽ കൊട്ടൂവാ ഇട്ടു കൈ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി.

 

ശരണ്യ : എനിക്ക് നടക്കാൻ ഒന്നും വയ്യ നീ പോയി ഉണ്ടക്ക്

 

രശ്മി : മടിച്ചി…. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം നിന്നെ

 

ശരണ്യ : എന്നാ ബ എന്നെ എടുക്കൂ

 

രശ്മി ശരണ്യയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെച്ച്

 

രശ്മി : അയ്യടാ… ഒരു കുഞ്ഞു വാവ….

 

രശ്മി അവളുടെ കവിളിൽ ഒരുമ്മയും നൽകി രണ്ടുപേരും അടുക്കളയിലേക്ക്. രശ്മി അവളെയും കൊണ്ട് ചെന്ന് മേശയിൽ ഇരിക്കുന്നു

 

രശ്മി : വാവാച്ചിക്ക് എന്നാ വേണ്ടേ…..

 

ശരണ്യ : ഇനിച്ച് വിശക്കുന്നു…. ഇനിച്ചു പാലു വേണം.

 

രശ്മി : ഇന്ന അമ്മേടെ പൊന്ന് മോള് അമ്മിഞ്ഞ… കുചോ…

 

ശരണ്യ രശ്മിയുടെ മടിയിൽ പിറന്ന പടി മുല കുടിക്കാൻ കുഞ്ഞു കിടക്കും പോലെ ക്രോസ്സ് ആയി കിടക്കുന്നു. രശ്മി മക്സിയുടെ സിബ്ബ് അഴിച്ചു ഒരു മുല പുറത്തിടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *