ഞാൻ ലെസ്ബിയൻ [ഗായു]

Posted by

ഞാൻ ലെസ്ബിയൻ

Njan Lesb1an | Author : Gayu


എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ.ഒരുപാട് നാൾ ആയി എഴുതണം എന്ന വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കഥ ആണ് ഇത്….. ഞാൻ പ്രായം അറിയിച്ച കാലം മുതൽ സെക്സിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കസിൻ ഫൗസി പല കാര്യങ്ങളും എനിക് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ഉണ്ട്…

അവൾക്ക് അത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്ത ആയിരുന്നു..അവർ അവളെ ലെസ്ബിയൻ സെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്നും അവള് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്….അവളുടെ ഓരോ കഥയും കേട്ട് ലെസ്ബിയൻ സെക്സ് എന്നത് എനിക്കും ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നി തുടങ്ങി…..

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ …ഞാൻ ഒരു 9 തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ…എന്നെ കോളേജ് മാറ്റി ഞാൻ പുതിയ ഒരു കോളേജ് വന്നു…. പുതിയ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ എനിക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു…ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്നും ആരുമായി വലിയ അടുപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു….എന്നെ പോലെ തന്നെ വലിയ മിണ്ടാട്ടം ഇല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെയും ഞാൻ അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടൂ… ഞങ്ങള് എന്നും ഒരു റൂട്ടിൽ ആണ് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒക്കെ…അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നല്ല അടുപ്പം ആയി…..ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാം ആയ ഗൗരിയെ പറ്റി ആണ്…..

ഗൗരി അവള് ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല കൂട്ട ആയിരുന്നൂ…. ശെരിക്കും പറഞാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അവള് ആണ്…..ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും ഇത്രയും അടുതിട്ടില ….ഞങ്ങള് അത്ര കൂട്ട് ആയിരുന്നു….. അങ്ങനെ കോളേജ് ജീവിതം  വളരെ പെട്ടന്ന് പോയി….

അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞാനും ഗൗരിയും സ്ഥിരം ഫോൺ വിളിയും മെസേജ് അയകലും ആയിരുന്നൂ….

ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെയും അവളുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടം …എനിക് അവളെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് ഞാൻ അവളോടും അവള് എന്നോടും ആ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു…. അന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങള് ശെരിക്കും ലവേഴ്‌സിൻ്റെ കൂട്ട് ആയിരുന്നൂ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *