അപ്പച്ചിയുമയി രതി [മാടൻ]

Posted by

അപ്പച്ചിയുമയി രതി

Appachiyumaayi Rathi | Author : Maadan


 

ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ്… തെറ്റ് അണ് എൻ അറിയാം എങ്കിലും അപോഴതെ നിമിഷത്തിൽ അതൊന്നും ഓർത്തില്ല. എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുമായ് ഞാൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കഥ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ പേര് ഉഷ. 41 വയസ്. കട്ടപ്പനയിൽ ആണ് വീട്. അവിടെ ഒരു തേയില തോട്ടത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ആയൊരു വലിയ വീട്. അപ്പചി ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഡാൻസ് ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു.

അതിനാൽ തന്നെ അപ്പചി ഭരതനാട്യം oke പഠിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേജ് ഷോസ്‌ഷ് ഓക്കേ ഇടക് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇല്ലാ.. 41 വയസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ഒത്ത ഒരു പെണ്ണ് അണ് അപ്പചി. ഡാൻസ് ഉള്ള ദിവസം കമ്മിറ്റി കർ അയക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ അണ് പോയി വരവ്. ഒരിക്കൽ കുമിളി ഇൽ ഒരു ഷോ കിട്ടി.. പക്ഷേ കമ്മിറ്റി കർ വണ്ടി അയകില്ല.. സ്വന്തം അയി വണ്ടി പിടിച്ച പോയി വരണം . അതിൻ്റെ പണം അവർ നൽകും.. അങ്ങിനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് കൂട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പച്ചിയുടെ കൂടെ. ഷോ കഴിഞ്ഞു തിരികെ വരുന്ന വഴി. ഹൈ റേഞ്ച് ആണ്..

നല്ല മഴയും. അതിൻ്റെ വിരസതയും വെച്ച് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ അപ്പചി ഇനോട് പറഞ്ഞു “ഡാ ഏതേലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് കണ്ടാൽ നിർത്തണം. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വാങ്ങാൻ ഉണ്ട്”. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്ന് അപോൾ ഉള്ള മറുപടി നീ അറിയേണ്ട എന്ന ആയിരുന്നു. കൂടെ ഒരു നാണിച്ച ചിരിയും. എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി. അപ്പച്ചിക്ക് മാസമുറ ആയിരിക്കുന്നു. പാട് വാങ്ങാൻ ആണ് കടയിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചോദിച്ചോ”അപ്പെ പാട് വാങ്ങാൻ അണോ. സൈസ് പറഞ്ഞ മതി ഞാൻ വാങ്ങി വരാം. അപ്പ കാറിൽ നിൻ ഇറങ്ങേണ്ട എൻ” അപ്പോൾ അപ്പചി പറഞ്ഞു” എൻ്റെ ഈ മാസത്തെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞാ”.

ഇനിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചു” നിനക്ക് പാടിന് സൈസ് ഉണ്ടെൻ ഇംഗ്നെ അറിയാം”. “ഞാൻ പരസ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പെ”. ഒരു നാണിച്ച ഭാവത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പാ എൻ്റെ തുടയിൽ നുള്ളികൊണ്ട്”ഇട കൊച്ചു കള്ളാ” എൻ വിളിച്ചു.. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഒരു ടൗൺ എത്തി.. പുറത്ത് മഴ തകർത്തു പെയുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ മുന്നിൽ വണ്ടി നിർത്തി. എനിട്ട് അപ്പയോട് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് എന്ന്.

അപോൾ അപ്പ ഒരു തുണ്ട് കടലാസിൽ എന്തോ എഴുതി എൻ്റെ കയിൽ തന്നു. എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കാതെ അവിടെ കൊണ്ടെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കടലാസ് കടയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ കടകരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു സൈസ് ഇത്രേ ആണ് വേണ്ടത് എൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളതിൽ വലുത് എടുതേക്ക് എന്ന്. അപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തത് അപ്പക്ക് പാട് ആണ് എന്ന് അണ്.. അപ്പോൾ കടകരൻ ഒരു ചെറിയ കൂട് entel തന്നു. “40 രൂപ”. അയാള് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *