പരസ്പ്പരം പാർട്ട്  4

Posted by

പരസ്പ്പരം പാർട്ട്  4

Parasparam kambikadha Part 4 By. സമുദ്രക്കനി | www.kadhakal.com

മോനെ….. ബിജു മോനെ മതി ഡാ മോനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പിന്നെ രാത്രി നിനക്ക് ഉറകം വരോ ??? ഉറക്കത്തിൽ മോനേന്നുള്ള ആന്റിയുടെ … വിളി കേട്ടപോൾ അമ്മച്ചി ആണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിപ്പോയി. കണ്ണ് തിരുമ്പി നോകുമ്പോൾ സൂസി ആന്റി ഏത് കഠിന ഹൃദയനും ആന്റിയുടെ ഈ നറും പുഞ്ചിരിയിൽ അലിയും അത്ര വശ്യ ആണ് അവരുടെ ചിരി.. അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുടി കെട്ടിക്കൊണ്ടു അവർ വാ… അച്ചായൻ വന്നിടു കുറച്ചായി ഹാളിൽ ഇരിപ്പാ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാൻ ഏല്പിച്ചതാ … എന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് മോൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ കുറച്ചു കിടന്നോട്ടെ എന്ന്… മൂപ്പർ പറയുന്നത് കമ്പനിക്കു ആണുങ്ങൾ തന്നെ വേണം പോലും ഹാ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ണിലെ പിടിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ആയിരുന്നേ കമ്പനിക്കു……. നീ എണീറ്റു ഒന്ന് മുഖം കഴുകി വാ ആന്റി നല്ല ചൂടൻ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിടുണ്ട് ഇനിയും കിടന്നേക്കല്ലേ മക്കളെ…. അതും പറഞ്ഞു മനോഹരമായ വലിയ കുണ്ടികൾ താളാത്മകം ആയി ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ആന്റി അടുക്കളയിലാകു പോയി.. ഞാൻ എണീറ്റു ഒന്ന് കക്കൂസിലും പോണം പക്ഷെ ഒന്ന് വലിക്കാതെ എങ്ങനാ പോകുന്നെ മെല്ലെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *