തേൻ കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 3 [Viralmanjadi]

തേൻ | കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 3 Kaatile Banglavu Part 3 | Author : Viralmanjadi | Previous part (കഥയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്ക തിരുത്തി ആണ് ഈ മൂന്നാം ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്)വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഉണർന്നത്… ഞാൻ കണ്ണൊന്നു തിരുമി എഴുനേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു. “ഹാ… കൈമളേട്ടൻ… ആരുന്നോ… ആഹാ… രാവിലേ… തന്നെ… പോകാൻ…ഒരുങ്ങി… ഇറങ്ങിയോ? ” അങ്ങേരുടെ മുഖത്തു […]

Continue reading