ചേച്ചിയെ പണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞനിയൻ

ചേച്ചിയെ പണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞനിയൻ Chechiye pannan padippikkunna kunjaniyan by naadankunna ഇത് ഒര് ആറേഴ് വർഷം മുൻപ് നടന്ന കഥയാണ്. ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ വാണമടി തുടങ്ങിയതാണ്. കണക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്മിത ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്റെ വാണ ദേവത. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കാളികാനെന്നും പറഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് 20രൂപാ വാങ്ങി ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ പോയി കുത്തു കണ്ട് അവിടിരുന്ന് തന്നെ വാണമടിക്കുന്നതൊക്കെ യായിരുന്നു അന്നത്ത ഹോബി. അങ്ങനെയിരിക്കെ എനിക്ക് അവധികാലമായി.ആറാം ക്ലാസിലെ വാർഷിക […]

Continue reading