ഓണം മുതൽ ന്യൂ ഇയർ വരെ [manuKKuTTan]

ഓണം മുതൽ ന്യൂ ഇയർ വരെ Onam Muthal New Year Vare | Author : manuKKuTTan   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഞാൻ മനുക്കുട്ടൻ… ഒരു  ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു കഥയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതിനു മുൻപുള്ള കഥൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് തന്നത്.  അതേ സപ്പോർട്ട് ഈ കഥയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. പെട്ടന്ന് എഴുതിയതാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കുക.. പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്താണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും […]

Continue reading

എന്റെ തുളസി [മനുകുട്ടൻ]

എന്റെ തുളസി Ente Thulasi | Author : Manukkuttan   ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനുകുട്ടൻ. ഇതുവരെ എന്റെ  എല്ലാ കഥകൾക്കും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക്  നന്ദി. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്റെ  ജീവിതത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കുറിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്റെ  പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതത്തിലാണ്. പഠനസമയത്ത് കൂട്ടുകാരന്റെ  അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വച്ചിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ തന്നെ എന്റെ  അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയുമായി ഒരു […]

Continue reading