രാഘവേട്ടനും കൂട്ടുകാരുമൊത് [Lekhakan]

രാഘവേട്ടനും കൂട്ടുകാരുമൊത് Rakhavettanum Kootukaarumonthu Author : Lekhakan   ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥയാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ വർണനകളോ കുറഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക വല്യ പരിചയമില്ലാത്തതിനാലാണ്.. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കഥയെഴുതിയിരുന്നു രാഘവേട്ടന്റെ ഉഴുതുമറി. അതിനു ശേഷം ഞാൻ കണ്ട സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ പറയുന്നു. കൊറേ നാളുകൾക്കു ശേഷം അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുവന്നു. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ രാഘവേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചു അച്ഛനെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻപോയ്‌, ഒരു […]

Continue reading