ഒളിച്ചോട്ടം 10 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 10 💘 Olichottam Part 10 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് താമസിച്ചു. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര നന്നായി എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതി തീർത്തത് അതിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തായാലും കാണുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും തുടർന്നും തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 9 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 9 💘 Olichottam Part 9 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എഴുതുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് തുടർന്നെഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങാണ് മെയിൽ ഹൈലൈറ്റ് അതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനുകൾ ഇല്ല. അടുത്ത ഭാഗം ആരംഭിക്കുക ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കണ്ട് മുട്ടാം. സസ്നേഹം 🄺🄰🅅🄸🄽 🄿 🅂 ദൂരേ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 8 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 8 💘 Olichottam Part 8 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part     എന്റെ ഈ കൊച്ചു കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വായനക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുന്തണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാകുന്ന Like ❤️ ഉം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ KAVIN P S 💗   പിന്നെയും ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 7 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 7 💘 Olichottam Part 7 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങളും ജോലി തിരക്കുമെല്ലാം കാരണമാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ എഴുത്ത് താമസിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോട് ഒരപേക്ഷ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അതെന്ത് തന്നെയായാലും. ഈ ഭാഗം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ❤️ Like ചെയ്യാൻ മറക്കരുതെ. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓരോ എഴുത്തുകാരനും കഥകൾ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 6 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 6 💘 Olichottam Part 6 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കു വെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം യാത്രകളിലൂടെയാണ് കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ അധികവും കടന്നു പോകുന്നത്. അത് കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഭാഗം കഥയുടെ മർമ്മ പ്രധാന ഭാഗമായത് കൊണ്ട് കുറച്ചധികം കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർ വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്ന് […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 5 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 5 💘 Olichottam Part 5 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് എഴുതി കൂട്ടിയതാണ്, അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ഒരുപാട് കാണുമെന്നും എനിക്കറിയാം, എന്ത് തന്നെയായാലും വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ വായനക്കാരുടെ കമന്റിന്റെ അഭാവം ശരിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഭാഗത്തിൽ അങ്ങിനെയൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. സസ്നേഹം KAVIN P S 💗   അന്ന് രാത്രി എത്ര തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടും […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 4 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 4 💘 Olichottam Part 4 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലെയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് വൈകി അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരനായ എനിയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒട്ടനവധി പോരായ്മകൾ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതെന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.   പുതിയ വീട്ടിലേയ്ക്ക് താമസം മാറുന്നതിന്റെ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 3 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 3 💘 Olichottam Part 3 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ എഴുത്ത് സ്വല്പ്പം വൈകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്ക് വെച്ച എല്ലാ വായനക്കാരോടും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ടി എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി തന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ആദിത്യൻ ആദിയോടും ഞാൻ നന്ദി […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 2 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 2 💘 Olichottam Part 2 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part     ഞാനാദ്യമായി എഴുതിയ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കു വെച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഈ കഥ ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണക്കാരനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ആദിത്യൻ ആദി പിന്നെ K K സൗഹൃദ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കഥയുടെ രണ്ടാം […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 💘 Olichottam |  Author-KAVIN P.S   രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ കമ്പി കഥ സൈറ്റിലെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്. ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കി കൂടെയെന്ന പ്രിയ ഫേസ്ബുക് ഫ്രണ്ട് ആദിത്യൻ ആദിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥയുടെ ഉത്‌ഭവം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കിയതാണ് പോരായ്മകൾ ഒട്ടേറെ കാണുമെന്നും അറിയാം. എന്തായാലും വായനക്കാർ വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…!!     അനു കുട്ടിയുടെ കൈയ്യും പിടിച്ച് കാട്ടിലൂടെ ഓടുകയാണ് ഞാൻ പിറകെ […]

Continue reading