മിഥിലാപുരിയുടെ സ്വന്തം പാൽക്കാരി സീതമ്മ2

മിഥുലാപുരിയുടെ സ്വന്തം പാൽക്കാരി സീതമ്മ 2 Midhilaputiyude Swantham Palkkari Seethamma 2 | Author : Kalla Karumban Previous Part ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് തുടർച്ച… സീതമ്മ വൈകുന്നേരം പാല് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായി കറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് മുത്തപ്പൻ അടുക്കള വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു സീതമ്മയെ തന്നെ വീശിച്ചിരിക്കുവാന് വൈകുന്നേരം മുത്തപ്പന്റെ കരിംകുണ്ണ കയറാൻ കൊതി ആയിരിക്കുവാ…തുടങ്ങി നെ എങ്കിലും അവളെ ഒന്നു കളിക്കുവാ എന്നത് മാത്രം ആയിരുന്നു മുത്തപ്പന്റെ ലക്ഷ്യം. മുത്തപ്പന്റെ മാത്രം അല്ല അവുടുത്തെ എല്ലാ […]

Continue reading

മിഥുലാപുരിയുടെ സ്വന്തം പാൽക്കാരി സീതമ്മ [കള്ള കറുമ്പൻ]

മിഥുലാപുരിയുടെ സ്വന്തം പാൽക്കാരി സീതമ്മ Midhilaputiyude Swantham Palkkari Seethamma | Author : Kalla Karumban View post on imgur.com വർഷം 1999….2000….. സമയം ..ഇത് മിഥുലാപുരി ഒരു പാലക്കാടൻ തമിഴ് നാട് അതിർത്തി പ്രദേശം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആണ് ഭൂരിഭാഗവും അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന അരി പച്ചക്കറികൾ പഴ വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന വെറും പാവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ അതി സുന്ദരിമാരാണ്…. അപ്പോൾ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം […]

Continue reading