ക്രിസ്റ്റഫർ [Jhon wick]

ക്രിസ്റ്റഫർ Christopher | Author :  Jhon wick     നെടുമ്പള്ളി മുറ്റത്തു പതിവില്ലാത്തവിധം  വണ്ടി വന്നു നിൽക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാണ് കഴുകി കൊണ്ടിരുന്ന കലം അവിടെ വെച്ച് കൈ തുടച്ചു സൂഫിയ കുണ്ടിക്കിടയിൽ കയറിയ നൈറ്റി പിടിച്ചു നേരെ ആക്കി മുറ്റത്തേക്ക് ചെന്നു… കാറിൽ എസ്തപ്പനച്ചൻ ആണ് വന്നതെന്ന് മനസിലായി ആരാണ് പിന്നെ പുറകിലെ ജീപ്പിൽ എന്ന് സൂഫിയക് മനസിലായില്ല  .. എന്റെ റബ്ബേ ആ തല തെറിച്ചവൻ ആണല്ലോ!……വണ്ടി കൊണ്ട് ആ പഴയ വീട്ടിൽ […]

Continue reading