ആരതി അഭി 3 [ചുള്ളൻ ചെക്കൻ]

ആരതി അഭി 3 Aarathy Abhi Part 3 | Author : Chullan Chekkan | Previous Part   നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി.. ഇനിയും പ്രേധിക്ഷിക്കുന്നു.. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണേൽ ആ ഹൃദയം ഒന്ന് ചുവപ്പിക്കുക ചെറിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു… തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായി.. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ലായിരുന്നു… ഇനി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഉരുക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഇതിനു പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടേ തിരികെ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു….   […]

Continue reading

ആരതി അഭി 2 [ചുള്ളൻ ചെക്കൻ]

ആരതി അഭി 2 Aarathy Abhi Part 2 | Author : Chullan Chekkan | Previous Part   കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ 💖 അടയാളത്തിൽ സ്നേഹം നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു    നല്ലതും മോശവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾക് നന്ദി കഥ ഇനിയും മികച്ചതാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.. എക്സാം പ്രഷർ ഉള്ളത്കൊണ്ട് ആണ് കഥ വൈകുന്നതും.. പേജ് കുറയുന്നതും.. സെറ്റ് എക്സാം കഴിയുമ്പോ നല്ലത് പോലെ സെറ്റ് ആക്കാം കുറച്ചു ദൂരം പോയി രണ്ടുപേരിലും മൗനം മാത്രം… […]

Continue reading

ആരതി അഭി [ചുള്ളൻ ചെക്കൻ]

ആരതി അഭി Aarathy Abhi | Author : Chullan Cjekkan   ഒരു തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകുകയാണ്.. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന അറിയിച്ചാൽ.. കഥകൾ ഉഗ്രനാക്കി കൊണ്ട് വരാം… ഇത് ഒരു സങ്കല്പിക കഥയാണ്.. എത്രത്തോളം നന്നാവും എന്ന അറിയില്ല.. {കഥ തുടരുന്നു } അഭി രാത്രി ഉറക്കം കളഞ്ഞു ഇരുന്നു സിനിമ കണ്ടത്കൊണ്ട് രാവിലെ പതിവ് പോലെ താമസിച്ചു… കുണ്ടിയിൽ നല്ല ഒരു അടി കൊണ്ട് ആണ് എഴുന്നേറ്റത്… ”ആ എന്ത് അടി ആടി […]

Continue reading