അവളിലെ രതി മോഹം

അവളിലെ രതിമോഹം avalile rathi moham bY:ash | www.kambimaman.net ente story എന്ന കഥയുടെ പേരിനെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ പേര് നല്‍കേണ്ടി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ash കഥയുടെ ടൈറ്റില്‍  ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കില്‍ അറിയിക്കുക കഥ എഴുതാൻ വന്നതല്ല, ഇടയ്ക്കു ഇവിടെ വന്ന് കഥകൾ വായിക്കാറുണ്ട് ,അപ്പോൾമുതൽ തോന്നുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കാം എന്ന് . എന്റെ ഈ കുറിപ്പിൽ ഒരു ഭാവനയും ചേർക്കാതെ വ്യക്തികളുടെ പേരുമാത്രം മാറ്റി സത്യസന്ധമായി തുടങ്ങുകയാണ് . ഞാൻ […]

Continue reading