അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും 1

അമ്മയും അമ്മുമ്മയും Ammayum Ammummayum 1   By:ARUN VIJAY  | WWW.KAMBIKUTTAN.NET കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു നാട്ടിന്പുരമാണ് എന്‍റെ നാട്, എന്‍റെ വീട്ടില്‍ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ആണുള്ളത് , അച്ഛന്‍ ഒരു സാമില്ലില്‍ വാച്ചരാണ്, അമ്മ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി, അമ്മൂമ്മയാണ് വീട്ടിലെ ജോലികള്‍ നോക്കുന്നത്, അച്ഛന്റെ സ്ഥലം ഇടുക്കിയില്‍ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമമാണ്,ജോലിക്കായി വന്നു അമ്മയെ കെട്ടി നാട്ടില്‍ സെറ്റിലായി,വീട്ടില്‍ അമ്മടെ ഭരണമാണ് അച്ഛന് പ്രതേകിച്ചു റോള് ഒന്നുമില്ല, ഈ കഥയിലെ നായികമാര്‍ എന്‍റെ […]

Continue reading