അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും 1

Posted by

അമ്മയും അമ്മുമ്മയും

Ammayum Ammummayum 1

 

By:ARUN VIJAY  | WWW.KAMBIKUTTAN.NET

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു നാട്ടിന്പുരമാണ് എന്‍റെ നാട്, എന്‍റെ വീട്ടില്‍ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ആണുള്ളത് , അച്ഛന്‍ ഒരു സാമില്ലില്‍ വാച്ചരാണ്, അമ്മ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി, അമ്മൂമ്മയാണ് വീട്ടിലെ ജോലികള്‍ നോക്കുന്നത്, അച്ഛന്റെ സ്ഥലം ഇടുക്കിയില്‍ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമമാണ്,ജോലിക്കായി വന്നു അമ്മയെ കെട്ടി നാട്ടില്‍ സെറ്റിലായി,വീട്ടില്‍ അമ്മടെ ഭരണമാണ് അച്ഛന് പ്രതേകിച്ചു റോള് ഒന്നുമില്ല, ഈ കഥയിലെ നായികമാര്‍ എന്‍റെ അമ്മ തങ്കമണിയും, അമ്മയുടെ അമ്മ വാസന്തിയമ്മയുമാണ്‌ അമ്മയെ കുറിച്ചുപ്പറയുകയാണങ്കില്‍ അമ്മക്ക് അമ്പതു വയസ്സുണ്ടാകും, നിറം കുറവാണ്, പക്ഷെ നല്ല കറുപ്പല്ല, നല്ല ഒതുങ്ങിയ കടഞ്ഞെടുത്ത  ശരീരമാണ് കുണ്ടിയും നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കും, മുലകള്‍ മാത്രം കൂര്‍ത്തിട്ടാണ്, അമ്മ വീട്ടില്‍ കൈലിയും ബ്ലൌസുമാണ് ഇടാര്‍ , പുറത്തേക്കു പോകുമ്പോള്‍ ഹാഫ് സാരിയും,അമ്മ കൈലി ഉടുക്കുമ്പോള്‍ പൊക്കിളിനു മുകളില്‍ വെച്ചേ ഉടുക്കറള്ളു, ബ്ലൌസില്‍ മുലകള്‍ കൂര്‍ത്തു നില്‍ക്കും, മുകളില്‍ മുലച്ചലുകള്‍ കാണാം പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും വന്നാല്‍ അമ്മ തോര്‍ത്തു കൊണ്ട് മാറ് മറക്കും,

Leave a Reply

Your email address will not be published.