അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 9 [vishal vishag]

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 9 Ammayum Njaanum Ayalkkarum 9 | Author : vishal vishag  Previous Part | www.kambistories.com പ്രിയവായനക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി .. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വിണ്ടു പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു … കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ചില പോരായ്മ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ചു എഴുതേണ്ട ഒന്നല്ല കഥ. പക്ഷേ അൽപം തിരക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് കുറെ അതികം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടയി … അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഓക്കേ ഇവാ […]

Continue reading

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 8 [vishal vishag]

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 8 Ammayum Njaanum Ayalkkarum 8 | Author : vishal vishag  Previous Part | www.kambistories.com എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണം ആശംസകൾ …… ആദ്യമായ് കഥ വായിക്കുന്നവർ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ വായിക്കുവാനും നിങളുടെ വില ഏറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുമല്ലോ … എന്ത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് കഥ എഴുതാൻ ഒരു പ്രജോതനം നൽകുന്നത് …. തുടരുന്നു … മദനോത്സവം കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ […]

Continue reading

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 7 [vishal vishag]

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 7 Ammayum Njaanum Ayalkkarum 7 | Author : vishal vishag  Previous Part | www.kambistories.com കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക … മാത്രം അല്ല നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രയങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങളെ കഥ എഴുതാൻ പ്രയരിപികുനത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീകിഷിക്കുന്നു … കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ചില ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ഉണ്ടായി കഥയുടെ ഒഴുക്കിനു അത് ആവിശ്യം ആയി തോന്നിയതിനാൽ ആണ് ആ ഭാഗം […]

Continue reading

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 6 [vishal vishag]

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 6 Ammayum Njaanum Ayalkkarum 6 | Author : vishal vishag  Previous Part | www.kambistories.com കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ ഇതിനു മൂന്നം എഴുതിയ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിക്കുക .. നിങ്ങളുടെ വില ഏറിയ അഭിപ്രായം നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാം കമെന്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുമല്ലോ സമയം കടന്നു പോയികൊണ്ടിരിന്നു.താൻ മോഹിച്ചത് പലതം തനിക്ക് കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരം പോലും മറന്നു ലേഖയും വിനും ആ കാട്ടരുവിയുടെ തീരത്തു തൻ്റെ രതി ക്രീഡകളിൽ […]

Continue reading

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 5 [vishal vishag]

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 5 Ammayum Njaanum Ayalkkarum 5 | Author : vishal vishag | Previous Part    നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ് എന്നെ പോലെ ഉള്ള പുതിയ കഥാകൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രജോദനം ആക്കുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്ക് വെക്കുമല്ലോ …. കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു …. ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തലയുയർത്തി നോക്കിയ ശാലു ഒന്ന് ഞട്ടി … അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടരുന്ന […]

Continue reading