വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 3 അനുബന്ധ കഥ [Grant]

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 3 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് അനുബന്ധ കഥ Web Series Part 3 Casting couch | Author : Grant [ Previous Part ] [ www.kambistories.com]     നമസ്‌കാരം സുഹൃത്തുക്കളേ . ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ കൈക്കു നല്ല പരിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് കഥ ഇടയ്ക്കു നിന്ന് പോയത് . അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കഥയുടെ മൂന്നാംഭാഗത്തിലേക്കു എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതും . കഥയെ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച […]

Continue reading

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 2 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് [Grant]

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 2 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് Web Series Part 2 Casting couch | Author : Grant [ Previous Part ] [ www.kambistories.com]   വെബ് സീരീസ് അധ്യായം ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്  എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണിതെന്നു ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ അറിവിനായി പറയുന്നു . ആദ്യഭാഗത്തിനു ഞാൻ പ്രതീക്ഷച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തിനുമപ്പുറം ഉള്ള പ്രതികരണം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് , ഈ കഥ പോസിറ്റീവ് ആയി സ്വീകരിച്ച   […]

Continue reading

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 1 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് [Grant]

വെബ് സീരീസ് : അധ്യായം 1 കാസ്റ്റിംഗ് കൗച് Web Series Part 1 Casting couch | Author : Grant   ഈ കഥ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഡ്മിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ആമുഖം ഒരു കഥ തന്നെ എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം നന്നാകുമെന്ന് അറിയില്ല . ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികവും ഭാവനാപരവും ആണ് . ഈ കഥയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ  ആയോ . ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവുമായി […]

Continue reading