കൂട്ടുകാരികളും ആന്റിയും

കൂട്ടുകാരികളും ആന്റിയും Koottukarikalum Auntyum Author:പൈലി എന്റെ പേര് അജിത് ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സുണ്ട്  (ഒറിജിനൽ name പറയുന്നില്ല ) എല്ലാരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ ഈ കഥ ഇത് നടന്ന കഥയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കണം ഞാൻ തുടരട്ടെ…. .ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ എക്സാം കഴിഞ്ഞു വേറെ വയനാട്ടിലേക്ക് വീട് മാറി അവിടെ ആണ്‌ ഈ കഥയുടെ തുടക്കം ഞാൻ ആദ്യമായി അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്  തൊട്ട് അയല്പക്കമായ അനുവിന്റെ വീടാണ് […]

Continue reading