കരിവള [M.D.V]

കരിവള Karivala | Author : MDV സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ണാടിത്തുണ്ട് , ചിപ്പി, ബട്ടൻസ്, ഇതുപോലെയുള്ള കുന്ത്രാണ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരാറില്ലേ ? അതുപോലെ ഇതും കഥകൾ വായിച്ചു നടന്നപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പാഴ്വസ്തു ആണ്, അതിനെ നമുക്കൊരു കഥയാക്കാം എന്താ ? – മിഥുൻ ടൈറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് – അഖിലേഷ് (അക്കിലീസ്)   ദീപു പൂച്ചെടികള്‍ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുറ്റത്തേക്ക്‌ കയറിയപ്പോള്‍ മുറ്റത്തെ മൂവാണ്ടന്‍ […]

Continue reading