അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 4 [kaman]

അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 4 Amma Vedi Makan Sahayi Part 4 | Author : kaman [ Previous Part ]   കഥയിൽ തെറ്റ് ഉണ്ടകിൽ ഷെമികണം. ഈ പാർട്ടിൽ ഡയലോഗ് ആണ് ഒള്ളത്. ഫെറ്റിഷ്, ഫാന്റസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ്. ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. ഞങ്ങൾ യാത്ര ആക്കി അവർ പോയി. ഞാനും അമ്മയും റൂമിലോഡ് പോയി അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവരുടെ പേര് സുലോചന. അവർ റൂമിലോഡ് വന്ന്.അവർ […]

Continue reading

അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 3 [kaman]

അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 3 Amma Vedi Makan Sahayi Part 3 | Author : kaman [ Previous Part ]   തെറ്റുകൾ ഉണ്ടകിൽ ഷെമികണം. ഈ പാർട്ടിൽ കൊടുത്താലും ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചു ഫെറ്റിഷ്, ഫാന്ടസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ്.ഇഷ്ടംമുളവർ മാത്രം വായിക്കുക. അമ്മ കടയിൽ ന്നു തിരിച്ചു എത്തി. അമ്മുമ്മ -എന്താടി പുറി ജോലി കിട്ടിയോ അമ്മ – കിട്ടി. അമ്മുമ്മ – നിനെ തിരക്കി മറ്റേ ബംഗാളി വന്ന്. അമ്മ – […]

Continue reading

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ -2

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ 2 രചന : അടിമ പാച്ചു….  MODERN BHARYAYUDE ADIMA 2 AUTHOR:ADIMA PAACHU ബിഡിഎംഎസ്+കക്കോൾഡ്+കട്ട ഫെറ്റിഷാണ്………. READ PREVIOUS PART CLICK ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അടിമയാകുമോ ഒരു പ്രതിരോധവും ഇല്ലാതെ എന്ന് കരുതുന്നവർ ഉന്റാകും. എന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിലെ അടിമത്വ മനോഭാവവും ഒപ്പം അവളുടേയും കാമുകന്റേയും ഭീഷണിയും ഭീരുവായ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിമയാക്കുകയയിരുന്നു. എനിക്ക് പോലും അതിൽ അൽഭുതം തോന്നി. കഥ തുടരുന്നു “എടാ നീ ആളു കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് […]

Continue reading