അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 4 [kaman]

Posted by

അമ്മ വെടി മകൻ സഹായി 4

Amma Vedi Makan Sahayi Part 4 | Author : kaman

Previous Part ]

 

കഥയിൽ തെറ്റ് ഉണ്ടകിൽ ഷെമികണം. ഈ പാർട്ടിൽ ഡയലോഗ് ആണ് ഒള്ളത്. ഫെറ്റിഷ്, ഫാന്റസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ്. ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക.

ഞങ്ങൾ യാത്ര ആക്കി അവർ പോയി. ഞാനും അമ്മയും റൂമിലോഡ് പോയി അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവരുടെ പേര് സുലോചന. അവർ റൂമിലോഡ് വന്ന്.അവർ പറഞ്ഞു അമ്മക്കും മോനും ഇവിടം ഇഷ്ടം മയോ അമ്മ ആയി ചേച്ചി. അപ്പോൾ ഒരു ആൾ കെറി വന്നു ബെഡിൽ ഇരുന്നു. ഇത് എന്റെ ഭർത്താവ് ആണ് വാസു. അയാൾ പറഞ്ഞു നിനെക് ഇവിടെ നീക്കാൻ സമ്മതം ആണോ അമ്മ പറഞ്ഞു അതെ ഇവിടെ കുറച്ചു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അനുസരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാ.

വാസു അണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേരുണവർ എന്ത്‌ പരിചാലും ച്യ്യണം. ഇവിടെ ബംഗാൾവിൽ കേറിയാൽ പിന്നെ പിറന്ന പടി ആയിരിക്കണം. അരയിൽ ഒരു അരാജാനം മാത്രേ കാണാവൂ. നിന്റെ മകൻ ഇതിൽ ഒക്കെ താലപേരയം ഉണ്ടോ. അവൻ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം ആണ്. അമ്മ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾടെ താമസം  ഒക്കെ. അത് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു വീട് ഉണ്ട് അവിടെയാ. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ജോലി. എകിൽ നീ ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ഇടോ. ബംഗാവിന്റെ പുറകിലോട് ഒരു വഴി ഉണ്ട്. ഇവൾ കൂടെ വരും ചെനോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടന്നു ഇറങ്ങി. പോകാൻ നേരം വാസു അണ്ണൻ പറഞ്ഞു നാളെ 9 മണി ആകുമ്പോൾ വരണം. അമ്മ ശരി

പെണ്ണ് ന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അവിടന്നു ഇറങ്ങി. കുറച്ചു നടന്നപ്പോൾ വീട് എത്തി അപ്പുറം ഒക്കെ വീട് ഉണ്ട്. ഒരു ഓള് ഗ്രാമം. അവൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ വീട് ദേ അപ്പുറത് കാണുന്നത് ആണ്. അമ്മ അവളോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഇവിടെ കക്കൂസ് ഒന്നുമില്ലലോ ആയോ ചേച്ചി പറയാൻ മറന്നു. ചേച്ചി തുറലെ അത് ബംഗാൾവിൽ ചെന്നിട്. നിനെക് ഇഷ്ടം ആണോ ഇതൊക്കെ ച്ചയാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആണ്. ശരി ഞാൻ പോട്ടെ. അവൾ പോയി ഞാനും അമ്മയും വീട് ന്നു അകത്തു കെറി. അപ്പോൾ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചു അമ്മ ഫോൺ എടുത്ത.

അമ്മ -ഹലോ അമ്മേ

അമ്മുമ്മ -ഡി. സുരേഷ് ഇവിടെ വന്നു അവൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു.

അമ്മ – ഇവിടെ കൊള്ളാം അമ്മേ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.