ക്ലാസ്സിലെ കഴപ്പ് [കുട്ടൂസ്]

ക്ലാസ്സിലെ കഴപ്പ് Classile Kazhappu | Author : Kuttoos   പ്രിയ വായനക്കാരെ , ഇത് എന്റെ ആദ്യ രചനയാണ്.. എന്റെ ഭാവന ആണെങ്കിലും മാക്സിമം റിയൽ ആയി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് .. അൽപം നീട്ടി ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് … ഇഷ്ടമായാൽ അറിയിക്കുക… . എന്റെ പേര് ജോണി.. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു.. എൻജിനീയറിങ് എന്ന പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ തന്നെ.. എന്റെ പേര് കാരണം നിങ്ങൾക് ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു […]

Continue reading