അമ്മയും ഉറുമ്പും [kiran]

Posted by

അമ്മയും ഉറുമ്പും

Ammayum Urumbum | Author : Kiran


1st ടൈം എഴുതുന്നത് anne so എക്സ്ക്യൂസ്‌ 4 mistakes.

 

എന്റെ പേര് അനൂപ്‌ വയസ്റ്റ് 27, ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞാ ലാസ്റ്റ്  6 മാസം അടുത്തായി നടന്നാ സംഭവം ആണ്.

 

എന്റെ വീട്ടാൽ അമ്മ അമ്മുമ്മ അനിയത്തി ആണ് ഉള്ളത , അച്ഛൻ അമ്മ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ് ഏകദേശം 10 യർസ് കഴിഞ്ഞു.

 

അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, ശാന്തി 47 yrs, വെള്ളുത്ത ശരീരം, എല്ലാം ത്യാവിശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ ചരക്ക്.

 

ഈ incident നടക്കുന്ന വര എന്നിക് അമ്മായിയോട് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അമ്മക്ക് ചെല്ല ചുറ്റിക്കളി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ എന്നിക് അറിയാം ബട്ട്‌ അതെയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആഗതേ dicusion ആയിട്ടില്ല.

 

ഇനി ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയില്ലക്കെ വരാം.

 

വീടിന്റെ തർസിയൻറ മുകളിൽ ഒരു മരത്തിന്റ് കൊമ്പ്പ് താഴുന്ന് നില്കുന്നത് വട്ടൻ ഞാൻ കയറി, സഹായിക്കാൻ അമ്മയും വന്നു. കൊമ്പ് വട്ടുന്നതിനെന്റ ഇടയിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉറുമ്പിന്റ് കുട് താഴ്യ്ക്ക് വീണ്, കൂടുതലും അമ്മയുടെമെത് വീണ.

അമ്മ ഓടി വീടിന്റെ അകത്താക്ക് കയറി, ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മ nighty ഊരി ബ്രാ and പാവാട ഇട്ടു നില്കുന്നു, ഉറുമ്പിന്ന കളയാൻ ഞനനും സഹിച്ചു , നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ബോഡിമൊത്തം കടിച്ചാ പാടുകൾ,

so najn പറഞ്ഞു പൌഡർ ഇട്ടു തരാം.

ഞാൻ റൂമിൽ പോയി പൌഡർ എടുത്ത കൊണ്ടെവന്ന്, അമ്മ അപ്പൊ സോഫയി ഇരിക്കണ്ണ്യ, നൈറ്റി വച്ച front ഭാഗം മാർച്ചിട്ടുണ്ടീ.

 

ഞാൻ 1st ബാക്കില്ലൊക്കെ പൌഡർ ഇട്ടുകൊടുത് മസ്സാജ് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു.

പൌഡർ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു enne ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ nighty ഇടാൻ nighty മുലയിൽ ninnum അടുത്ത.

അപ്പൊ anne ഞാൻ 1st ടൈം അമ്മയുടെ മുല്ലയില്ല ആ മറുക് കാണുന്ന, instentely എന്നിക് കമ്പി അടിച്ച, athe അടുത്ത കണ്ണൻ ഒരു മോഹം. Appozanne ഞാൻ ശ്രദിക്കുന്ന ഉറൂബ് അമ്മയുടെ മുലയിൽ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *