സിസ്സി അമ്മു [Stephen Strange]

Posted by

സിസ്സി അമ്മു

Ammu Sissy | Author: Stephen Strange


 

ഇതിനു മുൻപുള്ള കഥകൾക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഈ കഥയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. കുറച്ചു ആളുകൾ കഥയുടെ താഴെ കമ്മന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയട്ടെ. അത് പോലെ പേജ് കുറവാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, ഞാൻ അത്ര വലിയ എഴുത്തുകാരൻ ഒന്നുമല്ല അത് കൊണ്ടാണ്.

ഇനി കഥയിലേക് കടക്കാം, ഇത് കഥയുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്രോസ്സ് ഡ്രെസ്സറുടെ (പൊട്ടച്ചി) കഥ ആണ്. ഇത് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സുഹൃത്തും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് ചെയ്യുന്നതുമായ അമ്മുവിൻറെ കഥ ആണ്. അവൾ അവളുടെ അനുഭങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നതിനെ ഒരു കഥ ആക്കി എഴുതുകയാണ്. അപ്പോ പതിവ് പോലെ കഥാനായിക ആയ അമ്മു തന്നെ അവളുടെ കഥ പറയട്ടെ.


ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ അമൽ. എന്നാൽ ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മു ആണ് കേട്ടോ. എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിലും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലും ഓഫീസിലും മാത്രമാണ് ഞാൻ അമൽ. എന്നാൽ ഞാൻ തനിച്ചുള്ള എല്ലാ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ഞാൻ അമ്മു ആണ്. പാന്റിയും ബ്രായും അതിനു മേലെ കൂടെ ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ സാരി ചുറ്റിയ, ചുണ്ടുകളിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പുരട്ടിയ കണ്ണുകൾ എഴുതുന്ന അമ്മു. ഒരു പെണ്ണ് ആയി ഇരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം.

എന്നാൽ ഈ സമൂഹം എന്നെ അതിനു അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനു പകരം എന്റേതായ നിമിഷങ്ങളിൽ എന്നെ മനസിലാക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് ആയി ഇരിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് എന്റെ പുതിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റീഫനെ പോലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്, എന്നെ മനയിലാക്കുന്നവർ.

അത് പോലെ തന്നെ എന്നെ നിലം തൊടികത്തെ കളിക്കുന്ന കള്ള കാമുകന്മാരും ഉണ്ട്, നല്ല കഴപ്പന്മാർ. ചില സമയത്തു എനിക്ക് പെണ്ണ് ആയി ഇരിക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പെണ്ണായി ഒരു ആണിന് കിടന്നു കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കളിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, അതെ ഞാൻ ഒരു ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *