പെങ്ങളുടെ കാണാ കളികൾ 1 [Jinn]

Posted by

പെങ്ങളുടെ കാണാ കളികൾ

Pengalude Kaana Kalikal | Author : Jinn


 

ഞാൻ അസീബ് 20 വയസ്സ്. ..വീട്ടിൽ ഉമ്മയും രണ്ടു പെങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഒരുത്തി 21 വയസ്സ് അമീറ. ………പിന്നെ എന്നെക്കാൾ മൂത്തത് ആണേലും ഞാൻ അവളെ ആമി എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ………. പിന്നെ ഒരുത്തി. ……ലബീബാ. …… 18 വയസ്സ് ആണ്……….മൂത്തവളെക്കൾ പച്ച പാവം എപ്പോ നോക്കിയാലും പഠിത്തത്തിൽ ആയിരുന്നു അവളുടെ ശ്രെദ്ധ. ……

 

രണ്ടു പേരെയും കാണാൻ അടിപൊളി ആണ്. …….അതെങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ കോളേജ് കാലത്ത് അവരുടെ കോളേജിലെ സുന്ദരിയും ജൂനിയാഴ്സിന്റെ റോൾമോഡലും ഉമ്മ ആയിരുന്നു എന്ന് ഉപ്പ ജീവിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ….. അവർ സ്നേഹിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. …ഉമ്മയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർ രണ്ടു പേരിലും ഇണ്ട് എനിക്ക് ആണേൽ എന്റെ ഉപ്പാന്റെയും. …………

 

ഉപ്പയുടെ മരണത്തിൻ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ………

കുറെ നീട്ടി വലിച്ചു എഴുതി ബോർ അടിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയാല്ലാട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്റെ കഥ ഞാൻ ഏഴുതുന്നത്……..എന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാവണം എങ്കിൽ. ……എല്ലാം അറിയണം

ഞാൻ. … ഇപ്പോ പഠിച്ചു കൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നു ഡിഗ്രി തേർഡ് ഇയർ. …

ആമി പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. …..ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നു. ….ലബീബാ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളജിൽ തന്നെ. ….ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. …….കോളേജ്ലും വീട്ടിലും അവൾ ഒരേ പോലെയാണ് അവളുടെ ശ്രെദ്ധ മുഴുവനും പടുത്തത്തിൽ ആയിരുന്നു. ……..

അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ്. ……ഉപ്പാന്റെ ഫാമിലിയിലെ റ്റു ഗദർ. ……അതും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ. …..ഉമ്മന്റേയും. …..ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങളുടെയും തീരുമാനം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരിക്കണം മീറ്റ്അപ്പ് എന്ന്. …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *