മൂന്നു സ്ത്രീകൾ [Vishwas]

Posted by

മൂന്നു സ്ത്രീകൾ

Moonnu Sthreekal | Author : Vishwas


എൻ്റെ പേര് നിഷാന്ത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനന സമയത്ത് കൂടെ പിറന്നതാണ് കാമം എന്നു ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ അനുഭവം ആരും പറയാതെ തന്നെ, വളരെ വേഗത്തിൽ എന്നിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു.

 

എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ചുക്കമണി (വയസ്സ് -5) ഒപ്പം കളിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് അവളുടെയും എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു കൗതകത്തിന് പരസ്പരം ഇരുവരും, അവയവം തമ്മിൽ മുട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര തന്നെ, എല്ലാം ഒരു രസം. അതിനു അപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അന്ന് ആ ചെയുന്ന പ്രവർത്തി തലയ്ക്കു സുഖമില്ലാതെ ഇരുന്ന അച്ഛമ്മ കണ്ടു.

 

പിന്നീട് 8 വയസ്സ് ആകുന്നവരെ കാലം എനിക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു പോയി. 8 വയസ്സായി, എന്നിൽ കാമ ഉണർവുകൾ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നു,സ്വയം മനസിലാക്കിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടീച്ചറെ (വയസ്സ് 19) ഭയത്തോടെ അല്ലാതെ, വരെ കണ്ണോടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു നാൾ ട്യൂഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി മുഖത്ത് മുഴുവൻ എണ്ണ പൂശി, പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർ കുളിക്കാൻ പോയി. ആ സമയം ഓടികൊണ്ടിരുന്ന ടിവിയിൽ ഒരു തമിഴ് സിനിമ. അതിൽ നായിക കുളി കഴിഞ്ഞ് ടൗവൽ അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് റൂമിൽ കടന്നു വരുന്ന സീൻ.

ആ നേരം എൻ്റെ സാധനം നിവർന്നു നിന്നു. ചേച്ചിയും അതുപോലെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. കുറയെ കാലം ഭാവനയിൽ തന്നെ അവരോട് കൂടെ ജീവിച്ചു. സ്വയം അവരുടെ മുല എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. മുലയിൽ നിന്നും പാൽ നുകരുമോ, എന്നു എന്നിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു സംശയമായി തന്നെ നിലനിന്നു. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എനിക്ക് ഇപ്പൊ 13 വയസായി. എന്നിൽ നിലനിന്ന ഒരു സംശയം ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് തീർത്തു തന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *