ഭാവന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 [John locke]

Posted by

ഭാവന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2

Bhavana Apartment Part 2 | Author : John Locke

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


കോളേജിൽ നിന്നു വന്നപ്പോൾ അജുവിന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ അഞ്ജിത ആയിരുന്നു

അവളുമായീ കോളേജിൽ വച്ചു ഓപ്പൺ ആയീ സംസാരിച്ചതും‚ പിന്നെ രാത്രി അവളെ കാൾ വിളിക്കാം എന്ന്‌ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു നടന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ശോഭ ആന്റി ആണ്

+2 ഇൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആണ് അവൻ ശോഭ ആന്റിയെ മറ്റൊരുകണ്ണിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആഹ് സമയം മുതൽക്കേ ശോഭ ആന്റിയെ ഓർത്തു അവൻ പല ദിവസങ്ങളിലും വാണവും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്

തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മയാണ് അവർ ഞാനും അമ്മയെ പോലെ കാണേണ്ട ആളാണ് എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവൻ ആഹ് വികാരത്തെ  പണ്ടുമുതലേ അണയ്ക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശോഭ ആന്റിയെ കാണുന്ന വരയെ അതിനു ആയുസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്ന്‌ മാത്രം

ശോഭ ആന്റിക്കു 45 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്റിയുടെ ശരീരഘടനയും സൗന്ദര്യവും അതിനെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരുന്നു

വലിയ മുലകളും  അതിനെ കടത്തിവെട്ടുന്ന കുണ്ടിയും സൗന്ദര്യവും കുണ്ടിയോടൊപ്പം ആടികളിക്കുന്ന മുടിയും ഒക്കയായീ ഒരു ഒത്ത ഒരു സ്ത്രീ

ഇത്ര  വർഷങ്ങളായി ഈ സിറ്റിയിൽ താമസിച്ചിട്ടും ആന്റി എപ്പോളും ആഹ് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഓ ലിപ്സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല

നിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഹ് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉള്ളതും കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും ശോഭ ആന്റിയോടാണ് അതു കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ അവന്റെ അനിയത്തി നിച്ചുവിനും സ്ഥാനം ഉള്ളായിരുന്നു

ഞാനും ആന്റിയും സംസാരിക്കുന്ന സമയം പലപ്പോഴും ഡബിൾമീനിങ്ങ് തമാശകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതലും പറയുന്നത് ആന്റി ആണ്

എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നും എങ്കിലും ആന്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്ത എന്നെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *