രാജഭോഗം 1 [എക്സ്പ്ലോറർ]

Posted by

രാജഭോഗം 1

Rajabhogam Part 1 | Author : Explorer


രാജാഭോഗം എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും. ഇത് ഒരു രാജാഭരണ കാലത്തെ ഭോഗത്തിന്റെ കഥ ആണ്.

ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ ഭോഗരാജ്യം എന്ന് പേര് വരുത്താൻ കാരണം ആയ ഒരു രാജ ഭോഗത്തിന്റെ കഥ ആണ്.

രാജാഭോഗം (1) ആം ഭാഗം

 

മഹീര പുരിയിലെ രാജാവാണ് ദേവാനന്ദ തിരുവടികൾ.

അന്ന് കാലത്ത് തന്റെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാം ആളുകളുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാമനസ്കൻ.

എന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടതെന്നോ മേൽജാതിയിൽ പെട്ടതെന്നോ എന്നില്ല.

അയാളുടെ കണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിൽ വീണാൽ അവളുടെ പൂറിൽ രാജാവിന്റെ കുണ്ണ കയറും.

അതിൽ രാജാകൊട്ടാരത്തിലെ 65 വയസുകാരി ആയ കൊട്ടാരം ജോലി കാരി മുതൽ.

ഇന്നലെ 18 വയസ് തികഞ്ഞ പെണ്ണ് വരെ ഉണ്ട്.

രാജാവിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ആണ് ആദിത്യ വേദാന്ത രാമരാജനും, ശിവസന്ധ്യ വേദാന്ത ദേവരാജനും.

ആദിത്യൻ ആയോദന കലകളിൽ വീരൻ ആണ് തന്റെ 18ആം വയസിൽ ഒരു ആനയെ തളച്ചിടാൻ പോന്ന ധൈര്യം ഉള്ളവൻ.

പക്ഷെ തന്റെ അമ്മ വേദാന്ത വല്ലവലായിനിയുടെ മുന്നിൽ വെറും പൂച്ച കുട്ടി.

അമ്മ മഹാറാണി എന്നാൽ ഭയം ആയിരുന്നു ആദിത്യന് എന്തിന് തന്റെ ഭർത്താവായ ദേവാനന്ദന് വരെ ഭയം ആയിരുന്നു.

മകളായ ശിവസന്ധ്യക്ക് 18 വയസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇങ്ങനെ പോക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതോടയാണ്.

ഒരിക്കൽ രാജാവ് ദൂരദേശത്തു വേട്ടക്കായി പോയിരുന്ന സമയം.

പൊതുവെ ആക്രമണങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ റാണിയുടെ അംഗപുരത്തിൽ സുരക്ഷകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 

രാത്രിയുടെ 12ആം യാമത്തിൽ. മഹാറാണിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ആരോ പ്രവേശിച്ചു.

മഹാറാണി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.ആക്രമി നോക്കുമ്പോൾ വശ്യമായ സൗന്ദര്യത്തിന് ഉടമയായ 45 വയസൊളം വരുന്ന റാണി വെണ്ണകല്ലിൽ കൊത്തിയ ഒരു ശില്പം കണക്കെ കിടക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *