ജാസ്മിൻ മിസ്സ്‌ [സോനു]

Posted by

ജാസ്മിൻ മിസ്സ്

Jasmin Miss | Author : Sonu


എന്റെ പഠന കാലത്ത്

ആണ് ഈ കഥാനടന്നത്.ഞാൻ

ആണ് നായകൻ പേര് അഭിജിത്

നായിക ആണ് ജാസ്മിൻ മിസ്സ്

എന്റെ ടീച്ചർ. എന്നെ കുറിച്ച്

പറയാം ഞാൻ 12 സയൻസിൽ

ബിയോളജി സയൻസ് പഠിക്കുന്നു.

അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഞാൻ ഒരു

മകൻ. അവർ ഗൾഫിൽ ആണ്

ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അമ്മായിയുടെ

വീട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് പഠിക്കുന്നത്

അമ്മായി ആണ് എന്നെ

നോക്കുന്നത്, അമ്മാവൻ ഇവിടെ

ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ

ആണ്.ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്

ഊട്ടിയിൽ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു

കോൺവെൻറ് സ്കൂളിൽ ആണ്

പഠിക്കുന്നത്.56 കിലോ 165 ഹൈറ്റ്

ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ്

ഞാൻ. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു

റൊമാന്റിക് ഹീറോ ആണ് എല്ലാരും

ആയി ഞാൻ കമ്പനി ആണ്. അങ്ങനെ

ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരു

ടീച്ചർ ജോയിൻ ചെയുന്നത്  ഓൾഡ് മിസ്സ്മീര വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ

പോകുന്ന സ്ഥാനത്തു പകരം വന്നത്ആണ് ജാസ്മിൻ മിസ്സ് ഇനി

തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ്

പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജാസ്മിൻ മിസ്സ്

ആണ് മിസ്സ് കാനഡയിൽ നിന്ന്

ആണ് വരുന്നത്. കാനഡ

ആണ്ങ്കിലും ജാസ്മിൻ മിസ്സ് നല്ലത്

പോലെ ഹിന്ദി തമിഴ് മലയാളം

അറിയാം മിസ്സിനെ. ഞാൻ

ജാസ്മിൻ മിസ്സ്നെ നോക്കി

കണ്ടാൽ പറയില്ല കാനഡ ആണ്

എന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് പക്ഷെ

നല്ലത് പോലെ മോഡേൺ ആണ് മിസ്സ്.

View post on imgur.com

ഇത് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ

ജാസ്മിൻ മിസ്സിന്റെ വേഷം. ആദ്യ കാഴ്ച്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണു.മീര മിസ്സ് പറഞ്ഞു ജാസ്മിൻ

മിസ്സ് ഇനി ഇത് ആണ് നിങ്ങളുടെ

ക്ലാസ്, ജാസ്മിൻ മിസ്സ് ഓക്കേ മിസ്സ്

മീര മിസ്സ് അങ്ങനെ പോയി.

ജാസ്മിൻ മിസ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കയറി

ജാസ്മിൻ മിസ്സ് : ഹായ് സ്റ്റുഡന്റസ്

ഞാൻ ജാസ്മിൻ ഇനി അങ്ങോട്ട്

ഞാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *