മദനോത്സവം [ലോഹിതൻ]

Posted by

മദനോത്സവം

Madanolsavasm | Author : Lohithan


അടുക്കളയുടെ പിന്നിലുള്ള തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് ശ്രീധരൻ ചക്ക വെട്ടി ചെറിയ കഷണങ്ങൾ ആക്കി മുറത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്.. ഭവാനിയും ശ്രീജയും ചുളകൾ അടർത്തി ചകിണിയും കുരുവും നീക്കി അടുത്തിരിക്കുന്ന ചരുവത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടുന്നു.. അടുത്ത് തന്നെ ചുളകൾ പെറുക്കി തിന്നു കൊണ്ട് സതീഷും ഇരിപ്പുണ്ട്…

ഒരു തോർത്താണ് ശ്രീധരൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്.. കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തോർത്തിന്റ രണ്ടു പാളികളും അകന്നു കിടക്കുന്നു…

ഒരു ചുവന്ന ജട്ടി അരക്കിലോ കട്ടി പൊതിഞ്ഞു വെച്ചപോലെ ശ്രീധരന്റെ കുണ്ണയെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. പൊതിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ അറിയാം കുണ്ണയുടെയും പിടുക്കിന്റെയും വലിപ്പം..

ചക്ക ചുള അരിയുന്നതിനിടയിലും ഭാവാനിയുടെയും ശ്രീജയുടെയും ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശ്രീധരന്റെ പൊതിയിലാണ്…

സതീഷും അത് കാണുന്നുണ്ട്.. തന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും ശ്രീധരന്റെ കുണ്ണയിൽ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് അവന്റെ കുണ്ണയെയും കമ്പിയാക്കി…

ശ്രീധരന്റെ ജട്ടി പൊതിയിലേക്ക് സതീഷ് നോക്കുന്നത് ശ്രീജ കണ്ടു.. അവൾ ഭവനിയെ കൈ മുട്ടുകൊണ്ട് തോണ്ടി സതീഷിനെ നോക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു..

ഭവാനി നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീധരന്റെ ജട്ടിയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സതീഷിനെ ആണ് കണ്ടത്…

എഴുനേറ്റ് പോടാ.. നോക്കിയിരുന്നു വെള്ളമിറക്കാതെ..

ഒരു ഇളിഭ്യ ചിരിയോടെ അവൻ എഴുനേറ്റ് പോകുന്നത് നോക്കി ശ്രീധരൻ ചിരിച്ചു..

അവൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ചേച്ചിയെ.. അവനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ..

എന്നാൽ നീ അതെടുത്തു വെളിയിൽ ഇട്.. നന്നായി കാണട്ടെ അവൻ..

ഭവാനിക്ക് രണ്ടു മക്കളാണ്.. സതീശനും സതിയും.. ഭർത്താവ് സുകുമാരൻ പോലീസ്സിൽ ആയിരുന്നു.. ASI ആയി പെൻഷൻ പറ്റി…

ആളൊരു വല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു.. കാമത്തിന് അടിമ.. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കാമം.. നോർമ്മൽ രീതിയൊന്നും അയാൾക്ക് തൃപ്തി നൽകില്ല..

പോലീസിൽ ആയത് അയാളുടെ കാമ ചിന്തകൾക്ക് വളമായി…

ഭവനിയെ കെട്ടുന്നതിനു മുൻപേ സുകുമാരൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റി.. കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു ഭവാനിയുടെ അമ്മയുടെ പേര്.. വിധവ ആയിരുന്ന കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മി അയൽ ക്കാരനായ ഒരു നാടൻ റൗഡി തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നതാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *