മിഞ്ചീ [Roby]

Posted by

മിഞ്ചീ

Michi | Author : Roby


ഹായ് ഞാൻ റോബി

ഒരു മിഞ്ചി തന്ന ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുക്കുന്നു ഈ കഥ വിരാജിക, സ്നേഹ,

ഐശ്വര്യാ പ്രീയ , ചിപ്പി മഞ്ചുഷ, നിമ്മി,

എന്നിവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു..

ഞാൻ റോബി,

എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയുന്നു  ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം ഞാൻ 18 കടന്നു. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ എൻ്റെ മുള്ളുന്ന സാധനം അതായത് പീപ്പീ വളരെ ചെറുതാണ്. ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് അമ്മ മടുത്തു എപ്പോഴും എന്നോട് സഹതാപം മാത്രം. ‘

അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യ പ്രീയ ആൻ്റി ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് പാർക്കാൻ വന്നു.

അന്ന് രാത്രിയിൽ അമ്മയും പ്രീയ ആൻ്റിയും കൂടി പല പല വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വിശേഷവും അവരുടെ സംസാര വിഷയമായി ….

ആൻ്റി ചോദിച്ചു. ചേച്ചി എന്താണ് ആകെ സങ്കടം? അമ്മ പറഞ്ഞു. റോബിക്ക് ഇപ്പോൾ വയസ് 18 കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെ ശരിയാവാനാ?

ആൻ്റി എന്തു കാര്യമാണ് ചേച്ചി ഈ പറയുന്നത്.?

അമ്മ: ഒന്നുമല്ല … ആത്മഗഥം ഉറക്കെ വന്നതാ….

ആൻ്റി എന്താണെന്ന് പറയ്. എന്നാലല്ലേ…… നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ. അന്നേരം അമ്മ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാരേക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നിന്നേക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും?

ചേച്ചി പറഞ്ഞാലല്ലേ മനസിലാവൂ. എന്തായാലും പറയ് കേൾക്കട്ടെ. ഈ സമയം ആൻ്റിയും. അമ്മയും കട്ടിലിൽ ഒരു കാല് താഴെ തൂക്കി ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രീയ ആൻ്റിക്ക് 55 കഴിഞ്ഞു. കാലിൽ മിഞ്ചി ഉണ്ട് മണി ഉള്ളത് …. കാല് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനും ഒത്ത ആളാണ് ആൻ്റി..

അമ്മ പറഞ്ഞു. പ്രിയ അവനൊരുപ്രശ്നം ഉണ്ട്?

എന്താ ചേച്ചി ആൻ്റി ചോദിച്ചു. അമ്മ തുടന്നു. അവനിപ്പം 18 കഴിഞ്ഞു. അവൻ്റെ പിപ്പീ പ്രീയ വളരെ ചെറുതാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം.

ആൻ്റി ഇത്രയും ഒള്ളോ ഞാൻ കരുതി എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *