കാട്ടു കോഴി 9 [ഹിമ]

Posted by

കാട്ടു കോഴി 9

Kaattu Kozhi Part 9 | Author : Hima

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പിറന്ന പടി കിടന്ന് പുളയുന്ന സെക്സ് ബോമ്പ് റാണി സ്വന്തം നഗ്നതയോർത്ത് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു..

 

” കണ്ണുകൾ… അടച്ചോളൂ… പക്ഷേ കാലുകൾ തുറന്ന് വയ്ക്ക്..”

ഇട്ടിച്ചൻ മുതലാളി കുണ്ണ കയ്യിലിട്ട് ഒരുക്കി പറഞ്ഞു

 

ആകെ മുങ്ങിയാൽ… കുളിരില്ല… എന്ന മട്ടിൽ നാണത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോഴും റാണി കാലുകൾ അകത്തി ഇട്ടിച്ചൻ മുതലാളിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങി

 

പൂറ് മുതൽ കൂതി വരെയുളള കറുത്ത പാത രണ്ടായി മാറി….

 

ഇട്ടിച്ചൻ മുതലാളിയുടെ വെട്ടി നില്ക്കുന്ന ജാംബവാൻ കുണ്ണയ്ക്കായി റാണിയുടെ പൂറ് തുടിച്ചു..

 

” ഇനിയും എന്നെയിട്ട് കൊതിപ്പിക്കാതെ… ഉണ്ടിട്ട് ഒന്നൂടെ വേണമെനിക്ക്…”

മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ വിറ കൊള്ളുന്ന തങ്കക്കോല് കണ്ട് കൊതിച്ച് റാണി എണ്ണം പറഞ്ഞ കഴപ്പി കണക്ക് പിറുപിറുത്തു…

 

അനന്തരം അല്പം പോലും അമാന്തിക്കാതെ ഇട്ടിച്ചൻ മുതലാളി അവസാന യുദ്ധത്തിനായി തയാറായി….

 

റാണിയുടെ വിളഞ്ഞ നെയ്പപൂറ്റിൽ മുതലാളിയുടെ കുണ്ണ പൂണ്ട് വിളയാടി…

 

അസഹ്യമായ വികാരത്തള്ളിച്ചയിൽ റാണിയുടെ പൊൻ മേനി ഇളകിയാടി…

 

സർപ്പത്തെ പോലെ റാണി ചീറി..

 

” കള്ളാ…. ഞാൻ സുഖിച്ച് ചാവട്ടെ…. അടിച്ച് പൊളിക്ക്… എന്റെ പറി…”

പരിസരം മറന്ന് റാണി കിടന്ന് പുലമ്പി…

 

ഒടുവിൽ… മുതലാളിയുടെ തോക്ക് ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി…. പൂക്കുറ്റി പോലെ ചീറ്റി…

 

റാണിയുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും മുലയിലും ശുക്ലമഴ പെയ്തൊടുങ്ങി…

 

കിട്ടാവുന്നത്രയും റാണി നാവ് ചുഴറ്റി നൊട്ടി നുണഞ്ഞു…

 

———————– സ്വന്തം നഗ്നതയിൽ ലവലേശം ലജ്ജിക്കാതെ റാണി ഭോഗാലസ്യത്തിൽ തളർന്നുറങ്ങുകയാണ്…

 

ചാരത്ത് തന്നെ ഇട്ടിച്ചനും പെറ്റിട്ടത് പോലെ കിടക്കുന്നു…

 

യുദ്ധാനന്തരം ഭടൻ സകല ശക്തിയും ചോർന്ന് പിണങ്ങി മാറി കിടക്കുന്ന വികൃതിച്ചെറുക്കനെ പോലെ…. മുതലാളിയുടെ കുണ്ണയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടാൽ കരളലിയും……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *