മുലക്കരം 3 [ശില്പ]

Posted by

മുലക്കരം 3

Mulakkaram Part 3 | Author : Shilpa

[ Previous Part ] [www.kkstories.com ]


 

“ശിവനെ        കണ്ട     നാൾ    മുതലുള്ള         ആഗ്രഹമാ… കൂടെ     ഉറങ്ങാൻ…”

മാലിനി      ടീച്ചർ     ആഗ്രഹം     വെളിവാക്കി

 

” ഉറങ്ങിയാൽ… മതിയല്ലോ.. ?”

ശിവന്റെ          കുസൃതി

 

” അതാണ്         ശിവന്റെ     മര്യാദയെങ്കിൽ… ?”

കുന്നോളം         കൊതി      ഉള്ളിൽ   ഒതുക്കി         ടീച്ചർ       മൊഴിഞ്ഞു

 

“എങ്കിൽ… ഞാൻ    എയർപോർട്ടിൽ         എത്തിയേക്കാം…”

സംഭാഷണത്തിന്          ഒടുവിൽ… ശിവൻ        പറഞ്ഞു

 

” വേണ്ട.. ഞാൻ       ടാക്സി    അറേഞ്ച്         ചെയ്യുന്നുണ്ട്… ഒരുമിച്ച്    പോകാം..”

ടീച്ചറുടെ      വാഗ്ദാനം..

 

ടീച്ചറുടെ      സ്നേഹ മസൃണ      വാഗ്ദാനം        നിരസിക്കേണ്ട     കാര്യം          ശിവനില്ലായിരുന്നു…

 

ടീച്ചറെ         ഓർത്ത്        ശിഷ്യനും    ശിഷ്യനെ         ഉപാസിച്ച്       ടീച്ചറും    അന്ന്         സമ്പൂർണ്ണമായ        സ്വയം ഭോഗത്തിൽ          മുഴുകി….

 

xxxxxxxxxxxx                നേരത്തെ   പറഞ്ഞ്         ഉറപ്പിച്ചത്        പോലെ   ഫ്രൈഡേ          കൃത്യസമയത്ത്       ശിവൻ        എത്തി…. മിനുട്ടുകൾക്കും   ടാക്സി         മുന്നിൽ         വന്ന്     നിന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *