ഹന്ന ദി പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി [Vengeance]

Posted by

ഹന്ന ദി പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി

Hanna the public property | Author : Vengeance


ഫാന്റസി , റിയൽ ഒക്കെ മിക്സ് ആകിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥ ആണ് , ഗ്യാംഗ്ബാംഗ് , ചീറ്റിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വായിക്കുക . എന്റെ ഫസ്റ്റ് കഥ ആണു. എന്തേലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാനേൽ കമ്മന്റ് ചെയ്യുക. നൗ ഫാപ്പ് ഫോർ ഹന്ന

കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ , ഹന്ന , സഹ , സന . ഹന്ന ആണ് എന്റെ കാമുകി , കോളേജ്ൽ അഞ്ച്മു തൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആണ് പിന്നെ പ്രണയത്തിലായി , +2 കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പേരും വേറെ വേറെ കോളേജ് പോയി, ഹന്ന നല്ല കിടിലൻ ചരക്കു ആണ് ,

കാണാൻ വെളുത്ത അത്യാവുശം തടി ഉള്ള ശരീരം, മുല നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് , പിന്നെ കുണ്ടിയും അത്യാവിഷം സൈസ് ഉണ്ട് , അവളുടെ ചുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ വായിൽ ഇടാൻ തോന്നുo , പിന്നെ അവളുടെ താത്ത saha,

അവളും നല്ല വെളുത്ത മെല്ലിഞ്ഞ ശരീരം ആണു , നല്ല നീളം ഉണ്ട് , മുല സൈസ് ആണ് ബട്ട് കുണ്ടി അത്ര സൈസ് ഇല്ല , പിന്നെ ഹന്നയുടെ അനിയത്തി സന, അവൾ കിടിലം ലുക്ക് ആണ് , അവളുടെ കുണ്ടി നല്ല സൈസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് അടിച്ചതിന് കണക്കില്ല ,

മുലയും അത്യാവിഷം സൈസ് ഉണ്ട് , ഇവർ മൂന്നുപേർക്കു ഓരു വയസ് ഗ്യാപ്പ് വച്ചു വരുന്നുള്ളു. പിന്നെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആണ് വീട്ടിൽ ഉള്ളത്, ഉപ്പ ഗൾഫിൽ ആണ്

കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കോളേജ് പോവാൻ തൊടങ്ങിയ ടൈം ആണു . സ്കൂൾ വരെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായ നമ്മൾ വേറെ കോളേജ് പോവാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ.

നമ്മളുടെ സംസാരം ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരുന്ന് , അവൾ കോളേജിലേക്ക് പോയിരുന്നത് രാജേഷിന്റെ ഒപ്പരം ബൈക്കിൽ ആയിരുന്നു,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *