ഒന്നിലൂടയ് അറിഞ്ഞവൻ [അസ്കർ ഷാ]

Posted by

ഒന്നിലൂടയ് അറിഞ്ഞവൻ

Onniloode Arinjavan | Author : Askar Sha


 

ഹായ് എൻ്റെ ആദ്യ കഥ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കതെ വന്നവരുടെ കഥാ ആണ് എൻ്റെ പേര് അസ്കർ 27 ഞാൻ വർക് ചെയുന്നു

വീടിനു അടുത്ത് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഞാൻ സഹായി ആണ് കാരണം ഒട്ട് മിക്കവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അണ് കൂട്ടുകാർ അതും പല വയ്യസിൽ ഉള്ളവർ എൻ്റെ വീടിനു അടുത്ത് തന്നെ ആണ് എല്ലാവരും

എന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടം ആണ് എപോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു ബോർ അക്കുന്നില്ല എൻ്റെ 24 വയസ്സിൽ ആണ് ഞാൻ കാമ സുഖം അറിയുന്നത് സീന മാമി വയസ്സ് 40 എൻ്റെ വീടിനു അടുത്ത് തന്ന അണ് ഫർത്തവ് സുബൈർ മാമ വയസ്സ് 48-50 പിന്നെ ഉമ്മുമ്മ 1ആണും 2 പെണ്ണും ജാസിം ഇക്ക എൻ്റെ 3 വയസ്സ് കൂടുതൽ അണ് നല്ല കൂട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളർ ജിൻസ ജസീന ജിൻസാ എൻ്റെ ഒരു വയസ്സ് കൂടുതൽ അണ് ജസിന എൻ്റെ 2 വയസ്സ് ഇളയത് അണ് മക്കളുടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞു

ജാസിം ഇക്കയുടെ ഭാര്യ ഷാഹിന എൻ്റെ അതെ വയസ്സ് അണ് സുബൈർ മാമ ജാസിം ഇക്ക ഗൾഫിൽ അണ് ഒരുപാട് കടം ഉണ്ട് സീന മാമി കുറച്ച് കലിപ് അണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേടി അണ് കാരണം ഒന്നും ഇല്ല എന്നോട് നല്ല കൂട്ടാണ് ഞാൻ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ തൻ്റെടി അണ് എല്ലാ നാട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടവും ഇങ്ങനേ ഉളളവർ നല്ല പൊക്കവും അതിനു ഒത്ത ശരീരവും അണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി അണ് ജാസിം ഇക്കടെ ഭാര്യ മാമി അയിട് ഒത്തു പോകില്ല അവൾടെ വീട്ടിൽ അണ് ഇടക് വല്ലപ്പോഴും വരും സുബൈർ മാമ വലിയ കഥ ഒന്നും ഇല്ല പാവം അണ് മമിയെ കുറച്ച് പേടി അണ് 😀ഞാൻ സീന മാമിയെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും കണ്ടിട്ടിട് ഇല്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *