രാധാ മാധവം 3 [പൊടിമോൻ]

Posted by

രാധാ മാധവം 3

Raha Madhavam Part 3 | Author : Podimon | Previous Part


 

Cuckold തീമാണ്… താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ
വണ്ടി മാറി കയറുക…..

അന്ന് രാത്രി അജയൻ വരുന്നത് വരെ
രാധ ടെൻഷനിൽ ആയിരുന്നു….
അവളുടെ മനസിലൂടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ
കടന്നുപോയി….

എന്തുകൊണ്ടാണ് അജയൻ പ്രതികരിക്കാ
തിരുന്നത്….?
വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ബഹളം വെയ്ക്കുമോ

ചായ്‌പ്പിലെ ഭിത്തിയിൽ കണ്ടത് ശുക്ലം തന്നെയാണോ…?

ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ അവിടെ നിന്നു നോക്കിയത്…?

അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ….

വൈകിട്ട് അജയൻ വന്നപ്പോൾ മുഖത്തു നോക്കാതിരിക്കാൻ രാധ വളെരെ ശ്രദ്ധിച്ചു.

അജയനിൽ നിന്നും അസാധാരണമായ
പെരുമാറ്റാംമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത് അവൾ
ക്ക് ആശ്വാസമായി….

അജയനും അവൾക്ക് സംശയം തോന്നാ
തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു….

ഊണിനു ശേഷം മോൾ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ
രാധ മോളുടെ അടുത്ത് കിടന്നു…

സാധാരണ അങ്ങിനെയാണ്… മോളുറങ്ങികഴിഞ്ഞാണ്‌ രാധ അജയനൊ
പ്പം വന്നു കിടക്കാറ്…

അന്ന് മോളുറങ്ങിയിട്ടും രാധ മോളുടെ അടുത്തു തന്നെ കിടന്നു….

മോൾക്ക്‌ അഞ്ചു വയസായതിൽ പിന്നെ
അവരുടെ ബെഡ്ഡ് റൂമിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയ മുറിയിലാണ് അവളെ കിടത്താറ്…

അജയന്റെ മനസ്സും പലവിധ ചിന്തകളാൽ
കലുഷിതമായിരുന്നു….

അന്ന് രാധക്ക് ഒപ്പം ഗോപനെ കണ്ട ശേഷം
ആദ്യത്തെ ടെൻഷൻ മാറിയപ്പോൾ അയാ
ൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച തീരുമാനം ഇതാണ്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *