ഗായത്രി ചേച്ചി 2 [Teenboyy]

Posted by

ഗായത്രി ചേച്ചി 2

Gayathri Chechi Part 2 | Author : Teenboyy | Previous Part

 

തുടരുന്നു…

 

ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുലയുടെ അവിടെ ഇറങ്ങി കിടന്ന്..ചേച്ചി പിന്നെയും ആ കാലു എടുത്ത് എൻ്റെ പോർത്തു ഇട്ടു.. ഞാനും മുഖം മുലയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി വെച്ച്..അതിൻ്റെ വെട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ ചെറിയ വെട്ടത്തിൽ കാണാം..ഞാൻ കാലു massage ചെയ്തു കൊടുത്ത്..ചേച്ചി ചരിഞ്ഞു ഫോണിൽ കളിച്ച കൊണ്ട് ഇരുന്നു..ഞാൻ കൈ അമുക്കി തടവി..ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ല..ഞാൻ ആ ചെറിയ മുട്ട് വരെ ഒള്ള skirt പോകി അക്ത് കൂടെ തടവി കൊടുത്ത്.. ആ ആലില കാലു ഞാൻ രണ്ടു കൈയും കൊണ്ട് തടവി..ചേച്ചി skirt കോർച്ചും കൂടെ കേറ്റി തന്നു.. ആ വലിയ തുട എൻ്റെ വയറിൽ കേറ്റി എട്ടു.. കാലിൻ്റെ താഴെ എൻ്റെ കുട്ടൻ്റെ പൊരത്തും..ഞാൻ ആ കാലിൽ വേരളു കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു..ഞാൻ കോർച്ച സമയം തടവൽ നിർത്തി.. ചേച്ചി എന്ത് പറയും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്..

ˇ

 

ചേച്ചി: എന്താടാ? നിർത്തിയ?

 

ഞാൻ: കൈ തരികണ്ണ് ചേച്ചി..

 

ചേച്ചി: അചോടാ പാവം എൻ്റെ കുട്ടൻ.. ഇന്നി പിന്നെ മതി..

എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ ചേർത്ത് അടുപിച്ച്..ഞാൻ ആ മുലയിൽ അമുങ്ങി.. അരകെട്ട് ഞാൻ ചേച്ചിടെ അരകെട്ടിൽ ചേർത്ത് വെച്ച്..ചേച്ചി ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്ന ചേർത്ത് വെച്ച് ഫോണിൽ കളിച്ചു കിടന്ന്..ഞാനിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ ആ വലീയ തോടയുട അടിയിൽ ആണ്.. എൻ്റെ ഷോർട്സഉം മുട്ട് വരെ ഒള്ളു…ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ പാവാടയും മുത്തിനൂം മുകളിൽ ആണ്.. ആ ശരീരത്തിലെ ചൂട് എനിക് അറിയാൻ കയിഞ്ഞൂ.. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ചീച്ചിയുടെത് ചോത്തികം എന്ന് “dairy milkum കിട്ടില ഒരു മിൽകും കിട്ടിലാ” എന്നു.. പക്ഷേ ചേച്ചി വേറേ വല്ലതും വിചരിക്കോ 🤔.. ഓ പിന്നെ ഇത്രയും ബോടി മുഴുവനും കാണിച്തോ..! രാവിലെ എൻ്റെ കുട്ടൻ്റെ പോരത്തും അറിഞ്ഞുണ്ട് ചവിട്ടി.. പിന്നെ രാവിലെ കളികന് വന്നപ്പോ അകത് ബ്ര ഇട്ടിരുന്നു.. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ചൊതിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു..രാത്രി ബ്രാ ഈടുള എന്ന്.. ആ ആകമൊതം ഒരു വശപേശേക്.. നാട്ടിലെ ചേട്ടൻമർ പറയുന്ത് സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കെടന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടെന്ന്.. ആ എന്തായാലും ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം..ഇന്നി ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ..അപ്പോ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ചോയിച്ച്..

Leave a Reply

Your email address will not be published.