രാജിച്ചേച്ചി… എന്റെ അമ്മായി 3 [കിച്ചു]

Posted by

രാജിച്ചേച്ചി… എന്റെ അമ്മായി 3

Raaji Chechi Ente Ammayi Part 3 | Author : Kichu

Previous Part ]

 

“കിച്ചു എന്നാ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിനു ആാാ എഴുത്തുകാരനോടും ആ എഴുത്തുകാരനെ ഇഷ്ടപെടുന്ന ആരാധരോടും ആദ്യമേ ക്ഷേമ ചോതികുന്നു ”

രാജിച്ചേച്ചി – എന്താടാ വിഷ്ണു                              ഈ പാതിരാത്രി                                 ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ആളെ പേടിപ്പികുമലോ എന്താ കാര്യം?

വിഷ്ണു – ചേച്ചി പാമ്പ്.

രാജിച്ചേച്ചി – പാമ്പോ എവിടെ

വിഷ്ണു – വീടിനകത്തു                                      ഉണ്ടായിരുന്നു

രാജിച്ചേച്ചി – വീടിനകത്തു ഉള്ള                            പമ്പിനെ നീ എങ്ങനെ                        കാണാൻ. ദ്യ നിന്റെ കളിക്കുടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ നിന്റ ഉദ്ദേശം. അമ്മാവൻ വരട്ടെ. ഇന്ന് ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യം

വിഷ്ണു – അതെ ചേച്ചി….ഞാൻ                      അപ്പുറത്തുള്ള ജനലു വഴി അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാ ഒരു പാമ്പ്  ചേച്ചിയുടെ പൊത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പുറത്തുനുള്ള പാമ്പിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ  ഞാൻ സമ്മതിക്കുമോ… അതിനു ഞാൻ സമ്മതിച്ചാലും എന്റെ പാമ്പ് സമ്മതിക്കുമോ

‘രാജിച്ചേച്ചിയുടെ മുഖം മാറി ഒരു ചെറിയ ഭയം മുഖത്ത്  തെളിഞ്ഞു കാണാം ‘

രാജിച്ചേച്ചി – നീ എന്തൊക്കെയാ                        പറയുന്നത്. നീ പാമ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത  ഓരോന്ന് പറയരുത്.. ഇത്തവണ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക്.

വിഷ്ണു – ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയും എന്ന് എനിക്കു അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനൽ പാളിയുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പടം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പുണ്ട്.  കാണണോ  ചേച്ചിക്ക്

രാജിച്ചേച്ചി – വിഷ്ണു നീ പോയി                         കിടക്കാൻ നോക്കു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *