ദിവ്യയുടെ വിധി 5 [Arhaan]

Posted by

ദിവ്യയുടെ വിധി 5

Divyayude Vidhi Part 5 | Author : Arhaan

[ Previous part ]

 

കുറച്ചു വൈകിപ്പോയി…ചെറിയ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഇനി ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേഗം തന്നെ തരാം…

 

നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉള്ള ചില ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം കേട്ടോ…എനിക്ക് അത് സഹായകമായിരിക്കും…

 

ദിവ്യയുടെ വിധി 5 

ദിവ്യ ആകെ ടെന്ഷനിൽ ആയിരുന്നു..കുറച്ചു നാൾ വരെ ശത്രു ആയിരുന്നവൻ ഇന്ന് എന്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കുമോ…അവൾക്ക് അതായിരുന്നു പേടി…അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു..അവൾ അതോർത്ത് കരഞ്ഞു…

 

ഇതേ സമയം ജിമ്മി മഞ്ജുവിന്റെ മുലയിൽ തലയും വച്ചു കിടയ്ക്കുകയിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *