ഭാര്യ വീട്ടിലെ പണ്ണൽ സുഖങ്ങൾ -പണ്ണൽ 2 [Kambi Mahan]

Posted by

Bharya Veetile Pannal Sukhangal 2 | Author : Kambi Mahan | Previous Part

കമ്പി മഹാൻ- പണ്ണൽ ഭാഗം-2

 

ഭാര്യ വീട്ടിലെ പണ്ണൽ സുഖങ്ങൾ -ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് എല്ലാ നല്ലവരായ വായനക്കാരും തന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾക് നന്ദി …..

നല്ല മെസ്സേജ് ഇട്ടവർക്ക് നന്ദി…..
വിമര്ശനങ്ങൾക്കും നന്ദി….
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചവർക്കും നന്ദി…
ഇനി തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ നോക്കാം ….

*****************************************************************************

ഉടൻ വരുന്നു
2020 – December-23 -നു
മേരിയുടെയും മകന്റെയും ക്രിസ്തുമസ്സ് രാവുകൾ

 

**********************************************************************************

ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇത്തയും ഉമ്മയും മാത്രം

ഉമ്മ അയല്പക്കത്തേക്ക് പോയി

ഞാൻ TV കണ്ടു ഇരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *