സിസ്റ്റർ ട്രാപ്പ്ഡ് ബ്രദർ 5 [lucifer morning star]

Posted by

സിസ്റ്റർ ട്രാപ്പ്ഡ് ബ്രദർ 5

Sister Trapped Brother Part 5 | Author : lucifer morning star Previous Part

അവളെ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ അഴിഞ്ഞു അത് താഴേക്ക് വന്നു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആൾ അവളുടെ കൊതം സൂം ചെയ്‌തു ആ പിരമിഡ് പോലത്തെ സദനത്തിൽ അവളുടെ കൊതം താഴ്ന്നിറങ്ങി. ഒരു നിലവിളിയായിരുന്നു അവളുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നത് വീണ്ടും പോകുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം zoom ചെയ്തു കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒളിച്ചിറങ്ങുന്നു..

 

ഓരോതവണ പൊങ്ങുമ്പോഴും അവൾ നിലവിളിച്ചു.അവിടെ കൂടിയവർ ആർത്തുല്ലസിച്ചു.ഓരോരുത്തരും അവളുടെ പൂറിന്റെ ആഴം അവരവരുടെ കൈകളാൽ അളന്നു. അവളുടെ മുഖം തുപ്പൽ നിറഞ്ഞു..ഒരാൾ അവളുടെ മുല പിടിച്ചു അതിന്റെ ഞെട്ടിൽ stud അടിച്ചു അവൾ നിലവികിച്ചു രണ്ടിലും stud അടിച്ചു റിങ് ഇട്ടു.

സ്മിത : ഡീ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇനി നിന്റെ masters അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നു sis ന്റെ വായതുറന്നു. അവന്റെ കുണ്ണ വച്ച്.

അവൻ: ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകുവാന്. നീ കുടിക്കണം. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും നിനക്കു അവരുടെ മൂത്രം തരും. ഇന്ന് തൊട്ട് നീ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ്. ഒരുത്തൻ ടോയ്ലറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവൻ വരുമ്പോൾ അവന്റെ കൊതം നീ ക്ലീൻ ആക്കണം.

Sis : ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാം. അവളുടെ കൊതത്തിൽ നിന്നും പിരമിഡ് ഊരി. പകരം ഒരു വലിയ dildo കേറ്റി. അവളെ അഴിച്ചിറക്കി. അവിടെ നിന്നവർ അവളെ കൊണ്ട് മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുത്തൻ വന്നു.

അവൻ : ടീ വായ തുറന്നു നാക്ക് നീട്ടിക്കെ. അവൾ അത് പോലെ ചെയ്തു. അവൻ എന്തോ കൈയിൽ എടുത്ത് അവളുടെ വായിൽ വച്ച്.

അവൻ : ടാ ഇത് zoom ചെയ് അവൾ എന്റെ തീട്ടം തിന്നാൻ പോകുകയാ camera zoom ആയി sis വായിൽ മഞ്ഞ color തീട്ടം വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൾ വായ അടച്ചു എന്നിട്ട് തുറന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ അത് തിന്നു. അവൻ തിരിഞ്ഞു അവന്റെ കൊതം അവളുടെ വായിൽ വച്ച്. ഡീ ഞാൻ തൂറി കഴുകീല ഒന്ന് ക്ലീൻ അക്കു.

അവൾ അവന്റെ കൊതം നക്കി. പെട്ടന്ന് ഒരുത്തൻ അവളുടെ തല അവന്റെ കൊത്തിൽ തള്ളി വച്ചു. കുറച്ചു വളി ശബ്ദം കേട്ട് അവളുടെ മുഖത്തു ഇപ്പോൾ അവന്റെ തീട്ടം. മുഖത്തു full പറ്റി ഇരിക്കുന്നുസ്മിത : ഇത് ഇവളുടെ മുഖത്തു ഇരിക്കട്ടെ. അവർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് അവളുടെ തല കവർ ചെയ്തു. സ്മിത : ഇ smell അവൾ ആസ്വദിക്കട്ടെ.

സ്മിത അവളുടെ പൂറിൽ ഒരു അടി കൊടുത്തു. അടുത്ത നിമിഷം അവൾ മൂത്രം ഒഴുച്ചു പോയി. അവളുടെ പൂറിൽ നിന്നും മൂത്രം ഒഴുകുന്നത് zoom ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തു അവളെ കയർ അഴിച്ചു താഴെ ഇറക്കി. സ്മിത : ഡീ പൂറിമോളെ തറയിലെ മൂത്രം നക്കി കുടിക്കെടി.. നമ്മൾ പറയാതെ എന്തിനടി നീ മൂത്രം ഒഴിച്ച. Sis: പറ്റി പോയി മിസ്ട്രസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *