ഞാനും എന്റെ റാണി ആന്റിയും

Posted by

ഞാനും എന്റെ റാണി ആന്റിയും

Njaanum Ente Raani Auntiyum | Author :  Aunty Pranthan

 

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ശെരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാകും. പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന പേരുകൾ ഞാൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം യഥാർത്ഥ പേരുകൾ വച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പണി പാളും എന്നത് കൊണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പുളകംകൊള്ളിക്കുമെന്നത് തീർച്ച. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം…

(ഇതിൽ പറയുന്ന പേരുകൾ എനിക്ക് വെറുതെ വായിൽ തോന്നിയ പേരുകളാണ്. അവയൊന്നും സത്യമല്ല)

ചെറിയ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക. പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓർത്തെടുത്തെഴുതുന്നതാണ് എന്നത് കൊണ്ട് സഹകരിക്കുക.

ഞാൻ അലക്സ്, 24 വയസ്സ്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു. എനിക്ക് സെക്സ് വിഷയങ്ങളോട് നല്ല താൽപര്യമാണ് എന്നാലും എനിക്ക് പോൺ വീഡിയോ ബ്ലൂ ഫിലിം തുടങ്ങിയവ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ (45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആന്റിമാർ) കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. വിദേശികളെ തുണിയില്ലാതെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഹരം ഇവിടുത്തെ ആന്റിമാരെ സാരിയുടുത്ത് കാണുന്നതാണ്. അവരുടെ ആ തടിച്ച ശരീരവും ബ്ലൗസിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മുലയും, വശങ്ങളിൽ നഗ്നമായി കാണുന്ന വയറും, പുറവും എന്നെ മത്ത് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ താല്പര്യം എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. കൂടെ പഠിക്കുന്ന പാവാട ഇട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികളേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് സാരിയിൽ വരുന്ന ടീച്ചർമാരെയാണ്. ഏത് ടീച്ചറായാലും ഏത് വിഷയമായാലും എന്റെ നോട്ടം അവരുടെ വയറിലായിരിക്കും. സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാർ നിർബന്ധമായും സാരിയുടുക്കണം എന്നത് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ കല്യാണആൽബം കാണുവാൻ ഇടയായി. അങ്ങനെ എന്റെ കാമകണ്ണ് ഉടക്കിയത് എന്റെ ആന്റിയിലായിരുന്നു – ഈ കഥയിലെ നായിക റാണി ആന്റി, എന്റെ രാജ്ഞി. ഒരു നീലസാരിയുടുത്ത് പൊട്ടുകുത്തി മുല്ലപ്പൂ ചൂടിനിൽക്കുന്ന എന്റെ ആന്റിയിൽ ഞാൻ ഇന്നേവരെയില്ലാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യം കണ്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *