അടിമുടി 2 [Vipi]

Posted by

അടിമുടി 2

Adimudi Part 2 | Author : Vipi

Previous Parts | Part 1 |

 

ഈ ഭൂമിയിൽ സർവ ശക്‌താൻ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഖം രതി സുഖം ആണെന്ന് ദീപ മനസിലാക്കിയ നാളുകൾ. ആഴ്ചയുടെ അവസാനം വലിയവന്മാരുടെ ഒത്തു ചേരൽ കുല സ്ത്രീകൾക് ചേർന്നതല്ല എന്ന വികാരമാണ് ദീപയെ മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വിധത്തിൽ ആണ് ദീപയെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് റാം കരുതിയിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ വിധ സുഖവും ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക സുഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂട് വിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്… ഇവിടെ ദീപ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭർത്താവ് തന്നെ ഒരുക്കി തരുന്നു, അപ്പോളും റാമിന്റെ കണ്ണിൽ ദീപ ശീലാവതി.. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തിനും തയാർ ആയ പതിവ്രത.. നൂറിൽ അധികം വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മേ പണ്ണാൻ റെഡി ആയി നില്കുന്നു. ദീപ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ എന്തിനും ഒരുമ്പെട്ട് നിക്കുന്നു…

നൂറിലേറെ കുണ്ണകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പൂറ്റിൽ കേറി നിരങ്ങുമെന്ന ചിന്ത ദീപയെ ഉന്മത്തയാക്കി… എല്ലാ ശനി ആഴ്ചകളിലും കാലുകൾ ഷേവ് ചെയ്യാനും അസാധാരണമായി ഒരുങ്ങാനും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു..  നിതംബം മറയുന്ന മുടി വെട്ടി ബോബ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന ദീപ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ബോയ് കട്ടിന് തയാറായി, പറഞ്ഞ ന്യായം -മമ്മി ബോബ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബോയ് കട്ട് മമ്മി മനസ് കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.. !

എളുപ്പം ശനി ആഴ്ച്ച ആവാൻ ദീപ കൊതിച്ചു.. ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കി എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി… (എല്ലാം ഹസ്ബെന്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള ത്യാഗം !)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *