ആഗ്രഹങ്ങൾക് ഒരവസാനം

Posted by

ആഗ്രഹങ്ങൾക്  ഒരവസാനം

AGRAHANGALKKU ARAVASANAM AUTHOR VEERAPPAN

ഇത് തികച്ചും ഒരമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റായികാണുന്നവർ മാറിത്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് (ഇത് തീർത്തും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് )

ആദ്യം തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുപറയാം എന്റെ പേര് ഷെയിൻ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി ‘അമ്മ സിന്ധു അനിയത്തി ഷിന കുറച്ചു കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങടെ ജീവിതം.എനിക്ക് സെക്സിനോട് അളവില്ലാത്ത ഒരു ആർത്തിയാരുന്നു അറിവുവച്ചകാലം മുതലേ ദിവസവും ഒരു വേണമെങ്കിലും വിടണം അതില്ലാതെ വയ്യാതെയായി തുണ്ടുകണ്ടു കമ്പി ആക്കി പിന്നീട് അടിക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ മനസിലെ കാമറാണിമാരായി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഞങ്ങളെ വിട്ട് അച്ഛനും പോവുകയുണ്ടായി ആ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കുറെ നാളുകൾ വേണ്ടിവന്നു ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ ഒണ്ടാരുന്നുള്ളു ‘അമ്മ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരു നാൾ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക കിടക്കുവരുന്നു ‘അമ്മ റൂമിലേക്കു കേറിവരുകയും അടുത്ത് കട്ടിലിൽകിടക്കുകയും ഉണ്ടായി സാദാരണ പതിവുള്ളതാണെങ്കിലും രണ്ടുദിവസമായി വാണമടിച്ചിട് മാത്രമല്ല അമ്മ തിരിഞ്ഞുകിടന്നപ്പോ അമ്മയുടെ കഴുത്തിന് പിന്നിലെ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ എന്നെ വല്ലാത്തൊരു ലോകത്തെത്തിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *